Výsledky soutěže o nejlepší bakalářskou práci

Česká komora porodních asistentek v roce 2022 již popáté vyhlásila soutěž o nejlepší vybrané bakalářské práce s největším praktickým přínosem pro profesi porodní asistentky. Z devíti obhájených bakalářských prací nominovaných do soutěže z 9 vysokých škol, stanovilo
8 porodních asistentek (členek výkonného výboru ČKPA) pořadí bakalářských prací pro letošní rok. Po sečtení výsledků hodnocení od všech hodnotitelek bylo stanoveno pořadí dle bodového zisku. První tři místa obsadily bakalářské práce s nejvyšším bodovým ohodnocením.

Děkujeme všem zúčastněným za velmi pěkné a přínosné bakalářské práce. Porodní asistentky, které se umístily na prvních třech místech, obdrží od ČKPA možnost dvouletého bezplatného čestného členství v ČKPA a finanční odměnu. Ostatní zúčastněné absolventky získají od ČKPA možnost jednoletého bezplatného čestného členství v organizaci.

Jako nejlepší práce byly vybrány:

1. místo          - Bc. Anna Lukášová – Kdy je optimální přerušit pupečník po fyziologickém
porodu
(Masarykova univerzita v Brně)

2. místo          - Bc. Kristýna Kultová – Porod ženy s historií prožitého sexuálního násilí (Univerzita Palackého v Olomouci)         

3. místo          - Bc. Michaela Mauricová – Menstruace z pohledu žen (Jihočeská univerzita
v Českých Budějovicích)                                              

Výherkyním blahopřejeme, ostatním zúčastněným děkujeme a věříme, že pro ně tvorba bakalářské práce, její ocenění a možnost členství v naší profesní organizaci jsou a budou přínosné. 

členky Výkonného výboru ČKPA