PF 2023

Radostné svátky a v roce 2023 jen samé úspěchy,

zdraví pro sebe i své bližní, pohodu, štěstí a radost z naší profese vám,

milé porodní asistentky,

přeje Česká komora porodních asistentek.

Náhled obrázku