Vyhlášení již 5. ročníku soutěže o nejlepší bakalářskou práci v porodní asistenci

Již popáté vyhlašuje ČKPA soutěž o nejlepší bakalářskou práci absolventek v akademickém roce 2021/2022. Jednotlivé vysoké školy mají možnost do konce září nominovat jednu bakalářskou práci, která má dle jejich hodnocení praktický přínos pro porodní asistenci. Vítězky soutěže získají bezplatné členství v ČKPA a s tím spojené výhody.

Těšíme se na nové práce od našich budoucích kolegyň!

ČKPA, z.s.