Kongres České komory porodních asistentek 2020

7. listopad 2020 zrušeno kvůli epidemiologické situaci

Kongres ČKPA se bude konat v roce 2020 v Brně na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity.kongres
Zaplacení konferenčního poplatku:
Členka ČKPA - zdarma
Studentka před 1.4.2020 převodem (200 Kč)
Studentka po 1.4.2020 převodem (250 Kč)
Studentka na místě (250 Kč)
Ostatní před 1.4.2020 převodem (400 Kč)
Ostatní po 1.4.2020 převodem (500 Kč)
Ostatní na místě (500 Kč)

Více informací o organizaci a programu kongresu najdete na webových stránkách kongresu https://kongresckpa.wordpress.com/