Česká komora porodních asistentek, z.s.

ČKPA je největší a nejdéle fungující profesní organizací porodních asistentek v České republice. Vznikla v roce 1997 vystoupením porodních asistentek z gynekologicko-porodnické sekce České asociace sester. V roce 2005 se z asociace přeměnila na konfederaci.

ČKPA je členkou Mezinárodní konfederace porodních asistentek ICM a Evropské asociace porodních asistentek EMA.

ČKPA je hostitelkou Světového kongresu porodních asistentek v červnu 2014 v Praze.

V současné době je pro nás nejdůležitější otázkou spolupráce všech českých porodních asistentek s cílem vytvoření jednotné profesní organizace porodních asistentek v ČR. Tomuto tématu se věnujeme na samostatné stránce "Sjednocení PA".