dotaznik

Změny v porodnictví napříč Evropou

Pozor, otevřeno v novém okně. TiskEmail

Administrator: 21 Březen 2014

Sdružení porodních asistentek východních Čech

ve spolupráci s ON Trutnov a.s., a gyn.-por. oddělením
Vás srdečně zve na

V. J A R N Í K O N F E R E N C I ,

která se uskuteční dne 9. 4. 2014 v zasedací místnosti
nemocnice Trutnov (budova lékařské pohotovosti, I.patro).

Program:

12.00 - 13.00 Registrace
13.00 - 13.20 Zahájení, seznámení s činností SPAVČ a ČKPA – A. Rybová
13.20 - 14.10 Akutní stavy v porodnictví – pracoviště vyššího typu - MUDr. P. Halada
14.10 - 14.20 Přestávka
14.20 - 15.30 Kritický novorozenec – MUDr. P. Adolfová
15.30 - 16.00 Požadavky na PA při akutních stavech na porodním sále – prim.MUDr. Dlouhý
16.00 - 16.20 Přestávka
16.20 - 17.50 Těhotné a matky,uživatelkám drog - specifika práce s touto cílovou skupinou – Bc. O. Trunečková
17.50 - 18.30 Diskuse, předání certifikátů

Bylo vydáno souhlasné stanovisko profesní organizace se zařazením kurzu do kreditního systému
celoživotního vzdělávání a přiděleny 4 kredity.
Akce je určena pro porodní asistentky a všeobecné sestry a je ohodnocena 4 kredity.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Účastnický poplatek je splatný do 25. 3. 2014
Členky SPAVČ (platící řádně členské příspěvky) ..... zdarma
Ostatní – platba předem na účet ..... 300,-Kč
Platba v hotovosti na místě ..... 350,-Kč

Platba převodem na účet SPAVČ: č.ú. 213304438/0600; VS – rodné číslo bez lomítka
Doklad o zaplacení účastnického poplatku vezměte s sebou.

V případě neuhrazení účastnického poplatku do 25. 3. 2014 bude vaše místo
nabídnuto dalším zájemcům.

Závazné přihlášky odesílejte do 25. 3. 2014 na e-mail adresu:
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

pozvánka ke stažení

leták ke stažení

 

Zástupkyně profesních sdružení porodních asistentek podepsaly memorandum o spolupráci

Pozor, otevřeno v novém okně. TiskEmail

Administrator: 21 Březen 2014

WP 20140312 002

Dnes (12. 3. 2014) se na půdě Ministerstva zdravotnictví ČR uskutečnilo pracovní jednání zástupců profesních sdružení porodních asistentek (Česká konfederace porodních asistentek, Unie porodních asistentek, Česká společnost porodních asistentek a Gynekologicko-porodnická sekce České asociace sester). Za Ministerstvo zdravotnictví se schůzky zúčastnila hlavní sestra ČR Alena Šmídová.

Výstupem tohoto jednání je podpis memoranda o spolupráci, které odsouhlasily zástupkyně všech čtyř sdružení. „Jsem velice ráda, že se nám podařilo dohodnout se na společných cílech a v memorandu spatřuji první krok k navázání úspěšné a dlouhodobé spolupráce,“ říká Alena Šmídová. V memorandu se mimo jiné hovořío potřebě vytvoření koncepce porodní asistence, dále o nutnosti úpravy pregraduálního  a postgraduálního vzdělávání porodních asistentek nebo zajištění spolupráce s ministerstvem zdravotnictví při úpravě legislativy spojené s výkonem povolání porodní asistentky.

 

Podpis memoranda, zleva: Mgr. Ludmila Lukešová (Česká společnost porodních asistentek),  Ivana Königsmarková (Unie porodních asistentek) ,  Mgr. Věra Vránová (Česká konfederace porodních asistentek), Ph.D., Mgr. Alena Šindelářová (Gynekologicko-porodnická sekce České asociace sester)

 

Celý text ke stažení

   

Porod doma - co bychom o tom měli vědět?

Pozor, otevřeno v novém okně. TiskEmail

Administrator: 20 Únor 2014

Motto:
Člověku zbývá ze skutečné přírody jen málo… Například pramenitá voda a přirozený porod…

Vážení a milí,

dovolujeme si Vás pozvat na mezinárodní konferenci „Porod doma – Co o něm víme?“. K uspořádání této konference nás vede neutuchající mylné informováníveřejnosti o nezměrných rizicích porodu doma, neustálé osočování matek, které se rozhodnou porodit své dítě doma, z nezodpovědnosti a hazardování se životy svých dětí, a soustavné potlačování možnosti porodních asistentek pomoci ženám, které se porodit doma rozhodly. Situace v České republice i téměř celé Střední a Východní Evropě je tak vážná, že kvůli hrozící i skutečné kriminalizaci porodních asistentek se porodní asistentky začaly schovávat. Ženám takto státy znemožňují svobodně si zvolit způsob porodu, místo porodu a odborníka-zdravotníka k porodu dle svých představ tak, aby se v tomto vzácném a výjimečném okamžiku svého života mohly cítit bezpečně.

 

Homebirth - what do we know about it?

Pozor, otevřeno v novém okně. TiskEmail

Administrator: 20 Únor 2014

Motto:
Not much is left to human beings from real nature… Perhaps spring water or natural birth…

Dear all,

We wish to invite you to take part in the international conference “Homebirth – What Do We Know about It?” The idea of organizing such a conference is rooted in the never-ending misinformation fed to the public that homebirth is an immense hazard. Continual accusations are levelled against mothers  who decide to give birth at home of being irresponsible and gamble with the lives of their own babies. Midwifery support to women who want to give birth at home is under continual attack. The situation in the Czech Republic and almost all of Central and Eastern Europe is so serious that owing to the impending and actual threat of criminalization, midwives virtually have to hide. The state prevents the women from making a free choice of how to give birth, where to give birth or which professional would suit them best and make them feel safe during labour.

   

Strana 1 z 20

Partneři

kontakt