Celosvětový kongres ICM Bali 2023

V neděli 11. června byl slavnostně zahájen ICM kongres. Všechny účastníky pozdravila prezidentka Franca Cadeé, která byla v posledních šesti letech prezidentkou ICM. Její proslov apeloval na hrdost porodních asistentek a na jejich nezastupitelnou úlohu napříč všemi zeměmi světa. Hlavním mottem jejího projevu byl Pinard stetoskop. Vnímá ho jako symbol naší profese, sounáležitosti a budoucnosti našeho světa.

Představiteli politické sféry a celosvětových organizací, kteří se účastnili slavnostního zahájení, byli představitelé WHO, indonéské vlády a hlavní představitelka indonéské profesní organizace porodních asistentek. Zahájení kongresu dále pokračovalo nástupem představitelek 113 členských států ICM s vlajkou své země. Součástí zahájení byl kulturní program inspirovaný indonéskou tradicí a historií.

V pondělí byl zahájen první den třídenního odborného programu. Každý den probíhá kongres v 11 paralelních sekcích a součástí je také každodenní posterová sekce a workshopy. Klíčovými tématy celého kongresu je kontinuita péče v porodní asistenci, regulace naší profese, podmínky pro výkon profese a v neposlední řadě vzdělávání porodních asistentek. Na webových stránkách ICM jsou k dispozici základní dokumenty, které se věnují těmto klíčovým tématům.

Součástí pondělního programu byla také možnost pro zájemce se podívat na pracoviště balijských porodních asistentek a do školy pro porodní asistentky. Pozitivní myšlení, velká vstřícnost a vždy milé jednání, které je pro tuto část světa příznačné, prolínalo i těmito návštěvami, které nám umožnily nahlédnout do běžné praxe porodní asistentky. 

Českou republiku a naše porodní asistentky reprezentovaly svou aktivní účastí v posterových sekcích Lenka Veselá s průběžnými výsledky výzkumu zaměřeného na spokojenost žen s poskytovanou péčí, Markéta Moravcová se sdělením zaměřených na simulační výuku porodních asistentek, Kristína Janoušková s využitím hodnotící škály rizika opruzenin u novorozence a v neposlední řadě Kateřina Ratislavová se sdělením zaměřeným na pregraduální vzdělávání porodních asistentek v oblasti perinatální ztráty.

Každé sdělení přináší novou inspiraci a víru v autonomii a změny k lepšímu, podporuje hrdost porodních asistentek a pomáhá nám hledat cesty ke zvyšování kvality poskytované péče pro naše ženy a jejich rodiny.