Porodní asistentky "Jsme tu pro Vás"

Příběhy čtyř porodních asistentek z různých úseků práce: z velké nemocniční gynekologické ambulance, z porodního sálu, vyučující na vysoké škole a soukromé porodní asistentky, jak vypadá jejich běžný den v časech koronaviru.

ZDE

Pomoc komunitních porodních asistentek v nouzovém období

Kolegyně Zuzana Štromerová, BSc. a Milena Dvořáková, BSc. připravily text o pomoci komunitních porodních asistentek těhotným ženám, rodičkám a šestinedělkám v nouzovém období v době pandemie Covid 19.

Porodní asistentka se o zdravou těhotnou a rodící ženu dokáže individuálně postarat v těhotenství, během porodu i v době poporodní jak v porodnici, tak ve vlastním sociálním prostředí dané ženy.

Doporučují ženám, aby si našly svoji porodní asistentku již v těhotenství, v nemocnici pobývaly co nejkratší dobu a v době poporodní využily opět péče komunitní porodní asistentky.

Celý text ZDE

Práva pacientů

Práva pacientů ČR

Pacient má právo na ohleduplnou odbornou zdravotnickou péči prováděnou s porozuměním kvalifikovanými pracovníky.

Pacient má právo znát jméno lékaře a dalších zdravotnických pracovníků, kteří ho ošetřují. Má právo žádat soukromí a služby přiměřené možnostem ústavu, jakož i možnost denně se stýkat se členy své rodiny či s přáteli. Omezení takovéhoto způsobu (tzv. kontinuálních) návštěv může být provedeno pouze ze závažných důvodů.

Pacient má právo získat od svého lékaře údaje potřebné k tomu, aby mohl před zahájením každého dalšího nového diagnostického či terapeutického postupu zasvěceně rozhodnout, zda s ním souhlasí. Vyjma případů akutního ohrožení má být náležitě informován o případných rizicích, která jsou s uvedeným postupem spojena. Pokud existuje i více alternativních postupů nebo pokud pacient vyžaduje informace o léčebných alternativách, má na seznámení s nimi právo. Má rovněž právo znát jména osob, které se na nich účastní.

Pacient má v rozsahu, který povoluje zákon, právo odmítnout léčbu a má být současně informován o zdravotních důsledcích svého rozhodnutí.

V průběhu ambulantního i nemocničního vyšetření, ošetření a léčby má nemocný právo na to, aby byly v souvislosti s programem léčby brány maximální ohledy na jeho soukromí a stud. Rozbory jeho případu, konzultace a léčba jsou věcí důvěrnou a musí být provedena diskrétně. Přítomnost osob, které nejsou na léčbě přímo zúčastněny, musí odsouhlasit nemocný, a to i ve fakultních zařízeních, pokud si tyto osoby nemocný sám nevybral.

Pacient má právo očekávat, že veškeré zprávy a záznamy týkající se jeho léčby jsou považovány za důvěrné. Ochrana informací o nemocném musí být zajištěna i v případech počítačového zpracování.

Pacient má právo očekávat, že nemocnice musí podle svých možností přiměřeným způsobem vyhovět pacientovým žádostem o poskytování péče v míře odpovídající povaze onemocnění. Je-li to nutné, může být pacient předán jinému léčebnému ústavu, případně tam převezen po té, když mu bylo poskytnuto úplné zdůvodnění a informace o nezbytnosti tohoto předání a ostatních alternativách, které při tom existují. Instituce, která má nemocného převzít do své péče, musí překlad nejprve schválit.

Pacient má právo očekávat, že jeho léčba bude vedena s přiměřenou kontinuitou. Má právo vědět předem, jací lékaři, v jakých ordinačních hodinách a na jakém místě jsou mu k dispozici. Po propuštění má právo očekávat, že nemocnice určí postup, jímž bude jeho lékař pokračovat v informacích o tom, jaká bude jeho další péče.

Pacient má právo na podrobné a jemu srozumitelné vysvětlení v případě, že se lékař rozhodl k nestandardnímu postupu či experimentu. Písemný vědomý souhlas nemocného je podmínkou k zahájení neterapeutického i terapeutického výzkumu. Pacient může kdykoliv, a to bez uvedení důvodu, z experimentu odstoupit, když byl poučen o případných zdravotních důsledcích takového rozhodnutí.

Nemocný v závěru života má právo na citlivou péči všech zdravotníků, kteří musí respektovat jeho přání, pokud tato nejsou v rozporu s platnými zákony.

Pacient má právo a povinnost znát a řídit se platným řádem zdravotnické instituce, kde se léčí (tzv. nemocniční řád). Pacient má právo kontrolovat svůj účet a vyžadovat odůvodnění jeho položek bez ohledu na to, kým je účet placen.

Etický kodex "Práva pacientů" navrhla, po připomínkovém řízení definitivně formulovala a schválila Centrální etická komise Ministerstva zdravotnictví České Republiky. 

Tato práva pacientů jsou prohlášená za platná za dnem 25. února 1992

 

Práva během těhotenství a při porodu

více informací naleznete ZDE nebo ZDE

Literatura

Doporučujeme:

Stadelmann, I.: Zdravé těhotenství, přirozený porod (2009)

Gaskinová, I.M.: Zázrak porodu (2010)

Gaskinová, I.M.: Průvodce kojením (2011)

Sears W., Searsová M. Kontaktní rodičovství (2011)

Jirásková V.: Povídej mi, jak jsem se narodil/a

Staňková-Kröhnová M.: Bylinky pro děti a maminky (2009)

Landherr K., Tassone S.: Těhotenství, spirituální průvodce (2014)

 

knihagaskinkniha iigaskin iikontktni rodic

 Pro výjimečné situace:

- pro rodiče předčasně narozených dětí http://malickemiminko.cz/

- při ztrátě miminka  https://perinatalnihospic.cz/pro-zdravotniky/informacni-brozura-pro-rodice/

Plzeň: festival Cesta ženy - matky 2020

ČKPA je jedním z partnerů festivalu Cesta ženy - matky, který organizuje každoročně Fakulta zdravotnických studií ZČU v Plzni. V letošním roce se koná festival on-line. Filozofie festivalu se však nemění. Hlavním posláním festivalu Cesta ženy – matky je podpora žen v období, kdy se stávají maminkami.

Na webových stránkách festivalu jsou připravené rozhovory s odborníky (porodními asistentkami, fyzioterapeutkou, psychoterapeutkou nebo dulou). Rozhovory mohou být isnspirací pro laickou i odbornou veřejnost.

Více najdete ZDE

Videa najdete ZDE

Plzeň: festival "Cesta ženy - matky"

17. listopad 2018

V Plzni se koná v sobotu 17.11.2018 další ročník festivalu Cesta ženy - matky. Hlavním posláním festivalu Cesta ženy – matky je podpora žen v období, kdy se stávají maminkami.

Více informací naleznete ZDE

Cesta ženy matky

Pomozme společně průvodci po ztrátě miminka na svět

Na Startovači se rozjela sbírka na podporu tištěného vydání PRŮVODCE PO ZTRÁTĚ MIMINKA. Jde o tvořivý sešit – bezpečný prostor, kde je možné se z té bolesti vypsat i vykreslit. Kde je možné najít podporu, příběhy i praktická doporučení a SÍLU TO ZVLÁDNOUT. Provede vás krok za krokem tímto náročným obdobím.
https://www.startovac.cz/projekty/memu-miminku/
Na Startovači je možné si vybrat ze spousty odměn, jako např. vytištěného průvodce, knižních záložek, zarámovaných ilustrací, vytvoření vzpomínkového listu pro děťátko.

moje mimmoje mi