Profesní organizace ve světě

International Confederation of Midwives

ICMMezinárodní konfederace porodních asistentek (ICM) podporuje, reprezentuje a spolupracuje s profesními organizacemi porodních asistentek z celého světa. V současné době je členem ICM 130 profesních organizací porodních asistentek ze 113 zemí. ICM působí v regionech: Afrika, Amerika, Asie a Evropa. Celkem sdružuje více než 400.000 porodních asistentek z celého světa.

Dokumenty ICM v Čj najdete ZDE

 

European Midwives Association

EMAEvropská asociace porodních asistentek (EMA) je nezisková a nevládní organizace porodních asistentek, která sdružuje organizace a sdružení porodních asistentek z členských států EU, Evropského hospodářského prostoru a kandidátských zemí EU.

Profesní organizace sousedních zemí

Německý svaz porodních asistentek

Rakouský výbor porodních asistentek

Slovenská komora sester a porodních asistentek

Profesní organizace dalších zemí v Evropě

Belgie

Irsko

Anglie

Švýcarsko