Krásné Vánoce a šťastný nový rok

Milé porodní asistentky, přejeme Vám všem za Českou komoru porodních asistentek, z.s. vše nejlepší do nového roku 2020 a krásné a pohodové Vánoce!

Rok 2020 byl Světovou zdravotnickou organizací vyhlášen "Rokem sestry a porodní asistentky". Čeká nás tedy rok oslav naší práce a také příležitost zvýšit prestiž naší profese ve společnosti.

christmas new year s eve postcard congratulation

Kampaň za normální porod

Česká komora porodních asistentek se připojila ke kampani za normální porod, která probíhala v Anglii, Německu a jiných státech.

V posledních 30-ti letech prošla péče o ženu a dítě při porodu významnými změnami a v důsledku toho se porodní asistentky, lékaři a ženy stali závislými na technologiích v průběhu porodu (RCM, 2004).  Ve snaze získat nad procesem porodu vysokou kontrolu, stalo se využívání technologií během porodu normou. Negativně se tato tendence projevuje především vzestupem lékařských intervencí při nízko-rizikových porodech. V roce 2000 probíhalo v ČR 13,1 % porodů císařským řezem, v roce 2013 to bylo již 25,6% porodů. Zvýšením počtu technologických intervencí během fyziologického porodu se zbytečně zvyšují rizika pro matku a novorozence. 

Romano a Lothian (2008) uvádějí, že sociální a kulturní změny vedly k nejistotě žen a jejich nedůvěře ve schopnost porodit bez technologického zásahu. Porodní asistentka je tím pravým odborníkem, který by měl ženu podpořit a vést ji k důvěře v její schopnost porodit normálně a přirozeně.

ČKPA vydává letáky, které informují porodní asistentky a ženy o osvědčených postupech při normálním porodu a slouží k jeho propagaci, podpoře a ochraně.

Letáčky jsou volně ke stažení.

   Leták IIleták I

Mezinárodní den porodních asistentek

Milé kolegyně,5

k dnešnímu svátku Vám přejeme pohodu, klid, spokojenost s naší profesí a prostě vše, co nás dělá spokojenými a hrdými porodními asistentkami!

Hezký sváteční den přeje

ČKPA

Prohlášení ČKPA k článku p. Pařízkové

Prohlášení České komory porodních asistentek, z.s. k článku p. Pařízkové v časopisu Gynekologie a porodnictví

Je smutné, že tři roky po podepsání memoranda o spolupráci mezi profesními organizacemi porodních asistentek se snaží ČSPA opět rozdmýchávat spory mezi námi. V článku Představení České společnosti porodních asistentek (Gyn Por, 2016; 1(1):6-7) se snaží paní Pařízková získat nové členky pro svoji organizaci tím, že prezentuje svůj vlastní názor a zaujatě hodnotí organizace ostatní a to i skutečnosti, o kterých ví pouze z doslechu. 

Dle vyjádření p. Pařízkové změna názvu České konfederace na komoru porodních asistentek „popírá demokratické principy a právní zvyklosti České republiky“.  

Bývalá viceprezidentka ČKPA Radmila Dorazilová vysvětluje:  „Poslední změna na komoru byla naším vstřícným krokem při navrženém sjednocení PA. Byla požadována organizace s individuálním, ne kolektivním členstvím. Měly jsme sdružení, asociaci, konfederaci, unii i společnost, takže komora byla poslední neutrální možností. Není vůbec pravda, že toto popírá demokratické principy. Komory jako profesní organizace mohou vzniknout buď ze zákona (takový nemáme a není k tomu prozatím vůle), nebo na základě svobodného dobrovolného rozhodnutí příslušníků určité profese nebo společenství. Ve zdravotnictví máme již řadu let kromě lékařské, stomatologické a lékárnické komory ze zákona také dobrovolné komory záchranářů, zubních techniků a vysokoškolsky vzdělaných pracovníků ve zdravotnictví.“ (více ZDE) S tímto názorem se jako představitelky ČKPA ztotožňujeme.

Paní Pařízková se dále v článku snaží vyvolat dojem, že se Česká komora porodních asistentek snaží provokovat spory mezi porodními asistentkami a lékaři, že neustále kritizujeme práci porodních asistentek. Uvádí: „Již se nám nechtělo poslouchat, že porodní asistentka je nevzdělaná, nesamostatná, nekompetentní a pod vlivem lékařů. Protože víme, že tomu tak není, musely jsme se ozvat.“ Takové naše postoje skutečně nejsou. Je velmi smutné, že ač se může zdát, že vyjádření paní Pařízkové má za cíl podporu „utlačovaných porodních asistentek“, paradoxně vyvolává další rozpory a negativní smýšlení porodních asistentek i laické veřejnosti v otázkách jednotnosti porodních asistentek a zcela jasné spolupráce porodních asistentek a lékařů.

Zároveň musíme podotknout, že Česká komora porodních asistentek je jedinou profesní organizací porodních asistentek, která je členem mezinárodních organizací (ICM, EMA). Naše členky se pravidelně účastní setkání a meetingů ve světě. Z této spolupráce víme, že porodní asistentky v České republice nejsou dostatečně (na rozdíl od trendu ve vyspělých zemích) uznávány jako samostatná profese a že nejsou plně respektovány kompetence porodních asistentek v některých oblastech jejich profese. O tom svědčí fakta, to nejsou naše výmysly. Např. v České republice je registrováno přes  5.000 porodních asistentek, z toho pouze 15 jich má uzavřenu smlouvu se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou. 

Chceme upozorňovat na aktuální problémy porodních asistentek, hájit jejich zájmy a rozvíjet obor porodní asistence v České republice. Nechceme jen plnit ordinace lékaře, asistovat porodníkům u porodů přes naše neoddiskutovatelné kompetence a pasivně přihlížet, jak náš obor zaostává. Jsme ale zcela jasně pro vzájemnou spolupráci porodní asistentky a lékaře. Rády se na kultivaci vzájemných vztahů budeme podílet v partnerské a respektující atmosféře. Kompetence porodní asistentky jsou jasně stanoveny v legislativě a naší prioritou je především posilovat povědomí porodních asistentek o jejich kompetencích a bezesporu jejich skloubení s prací lékařů.

Domníváme se, že konstruktivní diskuze již existujících profesních organizací nad společnými cíli a zájmy porodních asistentek je přínosnější než propagace vlastní profesní organizace (bohužel na úkor ostatních). Tato cesta nevede ke zklidnění a zpřehlednění situace, ale pouze k dalším zmatkům a snižování prestiže porodních asistentek.

 

Schválilo prezidium ČKPA  3. 3. 2017

Databáze porodních babiček

Každá porodní asistentka by měla znát alespoň základy historie svého oboru. Jak se vyvíjel, jaké osobnosti jej formovali, jaké postupy byly v dané době preferovány. Z mnoha údajů z historie se můžeme poučit a inspirovat.

Historii porodní asistence se věnuje již delší dobu prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc. V letech 2017-2019 pracovala se svým týmem na projektu Porodní báby: profesionalizace, institucionalizace a výkon historicky prvního ženského kvalifikovaného povolání v průběhu dvou staletí, 1804-1948.

Jedním z výstupů tohoto projektu je databáze porodních babiček, kterou je možné postupně doplňovat. Bylo by jistě zajímavé získat přehled o činnosti porodních babiček v různých regionech ČR nebo o materiálech (dokumentaci, pomůckách apod.), které ke své práci využívaly. Zkusme zapátrat v našem okolí a pomoci doplnit některá jména a údaje do databáze prof. Lenderové, která uvádí na svých stránkách, že přivítá jakékoli informace o porodních babičkách působících cca od konce 18. do poloviny 20. století v českých zemích.

Údaje s uvedením zdroje je možné posílat na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Praha: Meeting Evropské asociace porodních asistentek

27.- 28. září 2019 EMA

ČKPA a UNIPA se jako profesní organizace porodních asistentek ujaly role hostitele European Midwives Association General Meeting. Více než 50 zástupkyň profesních organizací porodních asistentek z celé Evropy bude jednat v Praze o budoucnosti a rozvoji oboru. Jde o velmi významnou událost, která bude doprovázena dalšími setkáními (např. v Senátu ČR).

Více v tiskové zprávě ZDE

 

ema

2. číslo časopisu PRAXE

Vážené kolegyně, kolegové,

vyšlo nové číslo časopisu PRAXE, kde můžete najít i články pro porodní asistentky, jako např. článek Respekt ke kojení na veřejnosti, zprávy z Kongresu ČKPA a další.

Plná verze časopisu ke stažení po registraci zdarma zde: www.casopispraxe.cz

Pokud chcete v časopisu publikovat, pokyny pro autory naleznete ZDE, prohlášení autora ZDE

Časopis PRAXE

V květnu 2019 vyšlo první číslo odborného online časopisu PRAXE -  https://www.casopispraxe.cz/

Jedná se o odborný časopis, který je určen všem nelékařským zdravotnickým profesím a jeho hlavním cílem je informovat nelékaře o všech profesích, přinášet aktuální témata z praxe a i seznamovat jednotlivé profese s těmi ostatními.

Česká komora porodních asistentek, z.s. má své zástupkyně v redakční radě časopisu. Časopis vychází třikrát ročně a v tuto chvíli si vás dovolujeme oslovit ohledně možnosti publikovat v tomto časopise. Chtěly bychom získat pro časopis Praxe co nejvíce zajímavých příspěvků týkajících se porodní asistence, které mohou čtenářům přinést informace o tom, co nás trápí, čím v porodní asistenci žijeme, čím se můžeme pochlubit.

Příspěvky mohou být různé, mohou to být zprávy o proběhlých či připravovaných akcích, dobré příklady z praxe, recenzované odborné články. Pole působnosti je velké.

Pokyny pro autory naleznete ZDE

Prohlášení autora ZDE

Těšíme se na Vaše příspěvky!