Kulatý stůl vzdělavatelů v porodní asistenci

ČKPA ve spolupráci s Fakultou zdravotnických studií Univerzity Pardubice pořádá 21. duna 2021 online setkání vzdělavatelů vysokých škol, které vzdělávají budoucí porodní asistentky. Pozvání přijala většina zástupců 12 vysokých škol v České republice. Setkání má za cíl sdílet zkušenosti a pravidelně se v budoucnu setkávat a řešit aktuální problémy, které při vzdělávání našich budoucích kolegyň (a kolegů) vznikají.