Registrace - osvědčení k výkonu povolání porodní asistentky bez odborného dohledu

Osvědčením k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu se získává oprávnění a) k výkonu povolání bez odborného dohledu b) k vedení praktického vyučování ve studijních oborech a v akreditovaných kvalifikačních kurzech, ve specializačním vzdělávání a v certifikovaných kurzech.

Ministerstvo zdravotnictví rozhodne o vydání osvědčení zdravotnickému pracovníkovi na základě jeho žádosti, pokud splnil podmínky pro výkon povolání bez odborného dohledu podle zákona č. 94/2004 Sb.

Osvědčení se vydává na období 10 let, pokud není satnoveno jinak. 

Zdravotnický pracovník, který osvědčení získal, může ke svému označení odbornosti připojit označení "Registrovaný/á". Porodní asistentky v zahraničí uvádějí za jménem RM (Registered Midwife).

Vznik Registru zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu je dán zákonem č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, který vstoupil v platnost dne 1. 4. 2004. Ministerstvo zdravotnictví České republiky delegovalo správou  Registru  Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů.

Více informací ZDE

Chcete zjistit do kdy Vám platí registrace?

Zadejte své jméno nebo registrační číslo na strákách NCO NZO: ZDE

Prodloužení registrace

Registr zdravotnických pracovníků upozorňuje, že žádost o prodloužení registrace je nutné zaslat min. 60 dnů před skončením registračního období – dnem podání je den, kdy kompletně vyplněnou a podepsanou žádost oddělení Uznávání kvalifikací a registru obdrželo.

Žádost o vydání osvědčení nebo žádost o prodloužení registrace se vyplňuje elktronicky ZDE

Ministerstvo rozhodne o vydání osvědčení do 30 dnů po obdržení žádosti.