Historie ČKPA

 V roce 1997 byla založena Česká asociace porodních asistentek (ČAPA) jako samostatná a autonomní profesní organizace porodních asistentek.

 

V roce 2005 byla tato profesní organizace na celostátním kongresu v Brně 19. 11. 2005 zrušena a znovu ustanovena jako Česká konfederace porodních asistentek (ČKPA) – demokratická profesní organizace, která na principu dobrovolného kolektivního členství sdružovala a zastřešovala profesní sdružení porodních asistentek v jednotlivých krajích České republiky.

Prezidentkou ČKPA pro volební období 2005 – 2009 se stala Věra Vránová (na obrázku vpravo)0IMG 1687

Viceprezidentkou pro profesi byla Olina Havlíčková

Viceprezidentkou pro vzdělávání, vědu a výzkum byla Bohdana Dušová

Viceprezidentkou pro informace byla Vlasta Dvořáková

Viceprezidentkou pro mezinárodní styky byla Zuzana Štromerová

 

ČKPA sdružovala profesní sdružení porodních asistentek v krajích:

Jihočeském (předsedkyně Miluše Bláhová)

o  Jihomoravském (předsedkyně Jana Bedřichová)

Moravskoslezském (předsedkyně Zdenka Kozielová)

Olomouckém (předsedkyně Ludmila Reslerová)

o  Plzeňském (předsedkyně Jana Ajglová)

o  Východočeském (předsedkyně Pavlína Chvátilová)

o  Vysočina (předsedkyně Dana Tůmová)

Zlínském (předsedkyně Radmila Dorazilová)

o  Praha (předsedkyně Alena Frýdlová)

Soukromé PA (předsedkyně Eva Barešová)

 

Volební období orgánů ČKPA bylo čtyřleté.

Pro volební období 2009 – 2013 byla na celostátním kongresu v Olomouci 21. 11. 2009 zvolena prezidentkou ČKPA opět Věra Vránová

Viceprezidentkou ČKPA pro výkon profese se stala Radmila Dorazilová

Viceprezidentkou ČKPA pro vzdělávání, vědu a výzkum Miluše Bláhová

Viceprezidentkou ČKPA pro mezinárodní styky a spolupráci Zuzana Štromerová

Viceprezidentkou ČKPA pro informace Eva Jeremejková

 

Pro volební období 2013 – 2016 byla na celostátním kongresu v Brně 4. 5. 2013 zvolena jako prezidentka Radka Wilhelmová

Viceprezidentkou ČKPA pro výkon profese byla zvolena Radmila Dorazilová

Členkou prezidia s gescí pro oblast ekonomiky a organizace byla zvolena Markéta Zemanová

Členkou prezidia s gescí pro mezinárodní styky a spolupráci Lenka Veselá

Členkou prezidia s gescí pro oblast vzdělávání, vědy a výzkumu: Věra Vránová

Členkou prezidia s gescí pro oblast informací a styku s veřejností: Alena Frýdlová

Členka prezidia s gescí pro oblast ústavní lůžkové péče: Miluše Bláhová

 

ČKPA sdružovala profesní sdružení porodních asistentek v krajích:

o  Jihočeském (předsedkyně Hana Hanzlíková)

o  Jihomoravském (Miluše Kučerová)

o  Plzeňském (předsedkyně Kateřina Ratislavová)

o  Východočeském (předsedkyně Anežka Rybová)

o  Zlínském (předsedkyně Milena Dominiková)

o  Praha (předsedkyně Alena Frýdlová)

o  Soukromé PA (předsedkyně Olina Havlíčková)

 

Radka Wilhelmová k 27. 11. 2013 rezignovala na funkci prezidentky

Markéta Zemanová k 31. 12. 2013 rezignovala na funkci členky prezidia s gescí pro oblast ekonomiky a organizace

Vedením ČKPA byla tedy dočasně pověřena Věra Vránová a hospodaření ČKPA se ujala Štěpánka Bubeníková. 

 

V souladu s novým Občanským zákoníkem se regionální sdružení ČKPA mění na pobočné spolky, a proto by název „konfederace“ nebyl relevantní. To vedlo vedení ČKPA k návrhu změny názvu profesního spolku na Českou komoru porodních asistentek, zapsaný spolek. Pro tuto změnu hlasovaly členky ČKPA na celostátním kongresu porodních asistentek v Brně dne 21. května 2016.

 Pro volební období 2016 – 2020 byla na celostátním kongresu v Brně 21. 5. 2016 zvolena jako prezidentka Alena Frýdlová

Prezidentka: Alena Frýdlová

Viceprezidentka: Kateřina Ratislavová

Členka prezidia pro oblast vzdělávání, vědy a výzkumu: Markéta Moravcová

Členka prezidia pro oblast mezinárodních styků a spolupráce: Lenka Veselá

Členka prezidia pro oblast hospodaření a sekretariátu: Monika Škarbanová

 

ČKPA sdružovala profesní sdružení porodních asistentek v krajích:

o  Jihomoravském (předsedkyně Miluše Kučerová)

o  Plzeňském (předsedkyně Lenka Sosnovcová)

o  Východočeském (předsedkyně Anežka Rybová)

o  Zlínském (předsedkyně Helena Petržílková)

o  Praha (předsedkyně Alena Frýdlová)

o Moravskoslezském (předsedkyně Anna Fančovičová)

o Ústeckém (předsedkyně Eva Šalanská)