Florence

Odborný časopis Florence pro nelékařské zdravotnické pracovníky.

florence

Ošetřovatelství a porodní asistence

Časopis Ošetřovatelství a porodní asistence je recenzovaný vědecký časopis publikující příspěvky z oboru ošetřovatelství a porodní asistence. Zaměřuje se na teorii i praxi ošetřovatelství a porodní asistence, zejména na ošetřovatelský výzkum, klinické ošetřovatelství, ošetřovatelství založené na důkazech (EBN), ošetřovatelskou diagnostiku, ošetřovatelskou etiku a psychosociální problematiku v ošetřovatelství a porodní asistenci. Časopis přijímá původní práce a přehledové články v češtině, slovenštině a angličtině (české a slovenské rukopisy jsou po úspěšné recenzi zasílány zpět autorům k překladu do angličtiny). Časopis vychází 4x ročně v elektronické formě, od 1. ledna 2014 v anglické verzi. 

OaPAS

Problematika PA v komunitní péči

Dne 10. 4. 2015 se paní Radmila Dorazilová, soukromá porodní asistentka ve Zlíně a viceprezidentka ČKPA, zúčastnila česko-rakouského workshopu pro porodní asistentky a lékaře ve Znojmě, kde vystoupila se svým příspěvkem na téma "Problematika porodních asistentek v komunitní péči".

Nezkrácenou verzi svého článku nám nabídla ke zveřejnění.

Děkujeme a doufáme, že i tento článek pomůže vývoji naší profese.