O nás

Česká komora porodních asistentek, zapsaný spolek (ČKPA)

 ČKPA je nejdéle fungující profesní organizací porodních asistentek v České republice. 

Vznikla v roce 1997 vystoupením porodních asistentek z gynekologicko-porodnické sekce České asociace sester. 

V roce 2005 se z asociace přeměnila na Českou konfederaci porodních asistentek.

V roce 2016 došlo ke změně názvu na Českou komoru porodních asistentek, zapsaný spolek.

ČKPA sdružuje regionální pobočné spolky porodních asistentek v České republice.

ČKPA je členkou Mezinárodní konfederace porodních asistentek ICM a Evropské asociace porodních asistentek EMA.

ČKPA byla hlavní hostitelkou Světového kongresu porodních asistentek v červnu 2014 v Praze.

Struktura profesní organizace

Prezidium ČKPA

Prezidentka: Mgr. Alena Frýdlová

Viceprezidentka: Mgr. Markéta Moravcová, Ph.D.

Členka prezidia pro oblast vzdělávání, vědy a výzkumu: PhDr. Drahomíra Filausová, Ph.D.

Členka prezidia pro oblast mezinárodních styků a spolupráce: Bc. Blanka Tiainen, MSc.

Členka prezidia pro oblast hospodaření a sekretariátu: Bc. Daniela Bukáčková

Výkonný výbor ČKPA

členky prezidia ČKPA a předsedkyně regionálních pobočných spolků

Kontrolní, rozhodčí a disciplinární komise ČKPA

Předsedkyně revizní komise: Mgr. Martina Holubářová

Místopředsedkyně: Bc. Miluše Kučerová

Členka: Bc. Jaroslava Eksteinová

a zástupkyně revizních komisí pobočných spolků

 

Schéma struktury

stuktura