O nás

Česká komora porodních asistentek, zapsaný spolek (ČKPA)

 ČKPA je nejdéle fungující profesní organizací porodních asistentek v České republice. 

Vznikla v roce 1997 vystoupením porodních asistentek z Gynekologicko-porodnické sekce České asociace sester. V roce 2005 se z asociace přeměnila na Českou konfederaci porodních asistentek a v roce 2016 došlo v souvislosti s legislativními změnami k transformaci na Českou komoru porodních asistentek, zapsaný spolek.

ČKPA sdružuje regionální pobočné spolky porodních asistentek v České republice.

ČKPA byla hlavní hostitelkou Světového kongresu porodních asistentek v červnu 2014 v Praze.

ČKPA je členkou Mezinárodní konfederace porodních asistentek (International confederation of midwives - ICM) a Evropské asociace porodních asistentek (European Midwives Association - EMA).

ČKPA každoročně pořádá od roku 2016 celostátní kongres, kde se v rámci profesní komunity snažíme sdílet nejnovější poznatky z porodní asistence, vzdělávání v oboru. Na odborném programu kongresů se podílely svými příspěvky i naše budoucí kolegyně - studentky porodní asistence.

Postupně proběhl kongres v Brně (2016), v Plzni (2017), v Pardubicích (2018), v Ostravě (2019). V roce 2020 byl kongres plánován a připraven v Brně, bohužel byl zrušen v souvislosti s opatřeními vyplývajícími z pandemie Covid-19. Pro rok 2021 je plánován na podzim opět v Brně.

Každoročně ČKPA vyhlašuje soutěž o nejlepší bakalářskou práci studentek studijního programu Porodní asistence v České republice, která má praktický přínos pro porodní asistenci.

Od roku 2018 se ČKPA podílí na přípravě návrhu Zákona o České komoře porodních asistentek spolu s dalšími profesními organizacemi porodních asistentek v České republice a ve spolupráci s iniciátorem panem senátorem MUDr. Lumírem Kantorem, Ph.D. 

Struktura profesní organizace

Prezidium ČKPA

Prezidentka: Mgr. Alena Frýdlová AF

  

 

 

MMViceprezidentka: Mgr. Markéta Moravcová, Ph.D.

 

 

  

Členka prezidia pro oblast vzdělávání, vědy a výzkumu: PhDr. Drahomíra Filausová, Ph.D.DF

 

 

 

Členka prezidia pro oblast mezinárodních styků a spolupráce: Bc. Blanka Tiainen, MSc.BT

 

 

 

Členka prezidia pro oblast hospodaření a sekretariátu: Bc. Daniela BukáčkováDB

 

 

 

Výkonný výbor ČKPA

členky prezidia ČKPA a předsedkyně regionálních pobočných spolků

Kontrolní, rozhodčí a disciplinární komise ČKPA

Předsedkyně revizní komiseBc. Martina Holubářová

Místopředsedkyně: Bc. Miluše Kučerová

Členka:  Bc. Jaroslava Eksteinová

 a zástupkyně revizních komisí pobočných spolků

 

Schéma struktury

stuktura