O nás

Česká komora porodních asistentek, z. s. (ČKPA)

ČKPA je nejdéle fungující profesní organizací porodních asistentek v České republice. V současnosti je jednou ze tří profesních organizací porodních asistentek. 

Vznikla v roce 1997 vystoupením porodních asistentek z Gynekologicko-porodnické sekce České asociace sester. V roce 2005 se z asociace přeměnila na Českou konfederaci porodních asistentek a v roce 2016 došlo v souvislosti s legislativními změnami k transformaci na Českou komoru porodních asistentek, zapsaný spolek.

ČKPA sdružuje regionální pobočné spolky porodních asistentek v České republice. ČKPA byla hlavní hostitelkou Světového kongresu porodních asistentek v červnu 2014 v Praze.

ČKPA je členkou Mezinárodní konfederace porodních asistentek (International confederation of midwives - ICM) a Evropské asociace porodních asistentek (European Midwives Association - EMA). Za Českou republiku je dalším členem těchto dvou mezinárodních organizací také profesní organizace porodních asistentek Unie porodních asistentek (UNIPA).

ČKPA každoročně pořádá od roku 2016 celostátní kongres, kde se v rámci profesní komunity snažíme sdílet nejnovější poznatky z porodní asistence, z profesního vzdělávání. Na odborném programu kongresů se každoročně podílí svými příspěvky i naše budoucí kolegyně – studentky porodní asistence. Více informací o jednotlivých kongresech naleznete ZDE.

Od roku 2018 ČKPA každý rok vyhlašuje soutěž o nejlepší bakalářskou práci studentek studijního programu Porodní asistence v České republice, která má praktický přínos pro porodní asistenci. Rok od roku se zlepšuje kvalita posuzovaných závěrečných prací, které nominují vzdělavatelé napříč celou Českou republikou. Autorky závěrečných prací mají možnost dvouletého nebo jednoletého bezplatného členství v organizaci dle umístění v soutěži a vítězky také získají malou finanční odměnu.

Česká komora porodních asistentek také již od roku 2021 realizuje dvakrát ročně Kulatý stůl vzdělavatelů v porodní asistenci. Jedná se o platformu, kde jednotliví vzdělavatelé a jejich představitelky sdílí své zkušenosti, hledají možnosti další spolupráce a tím přispívají k rozvoji vzdělávání v porodní asistenci. V roce 2023 se představitelky vzdělavatelů v porodní asistenci ve spolupráci s ČKPA spolupracovaly s Národním centrem ošetřovatelství a národních zdravotnických oborů v Brně (NCO NZO) na přípravě jednotného Logbooku pro studijní program Porodní asistence. Věříme, že toto sjednocení přispěje ke sjednocování výstupů studia u absolventek z jednotlivých vysokých škol v České republice.   

Představitelky ČKPA jsou členkami řady pracovních skupin, komisí a zastupují organizaci v dalších organizacích. Jedná se o Českou ženskou lobby, Komisi pro porodnictví při Radě vlády, Komisi pro vzdělávání porodních asistentek při Ministerstvu zdravotnictví, Komisi pro porodnictví při Ministerstvu zdravotnictví a další.

V roce 2023 byla zahájena činnost pracovních skupin z pověření Ministerstva zdravotnictví pod vedením NCO NZO, kde jsou představitelky ČKPA aktivními členkami. Jedná se o pracovní skupiny, které pracují na přípravě Národních postupů v porodní asistenci a na přípravě Koncepce porodní asistence.

Koncepci porodní asistence považujeme za velmi potřebný strategický dokument, který pomůže rozvíjet porodní asistenci jako profesi, včetně nastavení pravidel a zlepšení podmínek pro výkon profese.

ČKPA se dále podílí na řadě aktivit, které přispívají k posílení profese porodní asistence, často ve spolupráci s dalšími organizacemi porodních asistentek a dalšími spolupracujícími profesemi a subjekty.

Aktualizováno prosinec 2023

Struktura profesní organizace

Prezidium ČKPA

Prezidentka: Mgr. Alena Frýdlová                         

Viceprezidentka: Mgr. Markéta Moravcová, Ph.D.   

Členka prezidia pro oblast vzdělávání, vědy a výzkumu: PhDr. Drahomíra Filausová, Ph.D.                   

Členka prezidia pro oblast mezinárodních styků a spolupráce: Bc. Blanka Tiainen, MSc.                                                                               

Členka prezidia pro oblast hospodaření a sekretariátu: Bc. Daniela Laštovičková 

Výkonný výbor ČKPA

členky prezidia ČKPA a předsedkyně regionálních pobočných spolků

Kontrolní, rozhodčí a disciplinární komise ČKPA

Předsedkyně revizní komise: Bc. Martina Holubářová

Místopředsedkyně: Bc. Miluše Kučerová

Členka:  Bc. Jaroslava Eksteinová

 a zástupkyně revizních komisí pobočných spolků

 

Schéma struktury

stuktura