Kongres České komory porodních asistentek 2018

19. května 2018, Pardubice

Vážené porodní asistentky,  rády bychom Vás jménem České komory porodních asistentek, z.s. pozvaly k účasti na II. Kongresu České komory porodních asistentek. 

Akce proběhne v Pardubicích 19. května 2018.  Veškeré informace naleznete na https://kongresckpa.wordpress.com/ 

Hlavní téma kongresu je pro letošní rok - Příklady dobré praxe. 

Uzávěrka přihlášek k aktivní účasti je 1. 4. 2018.  Zvýhodněný konferenční poplatek do 30. 4. 2018. 

V případě jakýchkoliv dotazů se na nás neváhejte obrátit.  Těšíme se na Vaši účast! 

Prezidium ČKPA

Předběžný program kongresu

8.00 – 9.00 registrace

1. blok

Zpráva o činnosti a hospodaření ČKPA, z.s. za rok 2017

Zpráva o ICM kongresu v Torontu 2017

Mgr. Lenka Malinová – Právní problematika související s výkonem profese porodní asistentky

Mgr. Markéta Pavlíková – S čím se potkáváme a co na to věda

MUDr. Helena Máslová – Psychologie porodu

Mgr. Kateřina Klíčová – Porodní domy a centra porodních asistentek

RNDr. Tomáš Reiter – Přirozený Porod v Porodnici – 4 roky zkušeností

2. blok

Eva Welge MSc. BSc. – Regulace profese porodní asistentky ve Velké Británii

Bc. Blanka Tiainen MSc. – Využití kompetencí porodní asistentky ve Finsku

Mgr. Kateřina Ratislavová, Ph.D. ˗ Péče porodní asistentky o ženu při porodu mrtvého dítěte (EBM)

Bc. Martina Holubářová − Ambulantní porod z pohledu soukromé porodní asistentky

Mgr. Karolína Šilarová – Role zdravotně-sociálního pracovníka v souvislosti s porodní asistencí

Petra Pospíšilová, Mgr. Lenka Horníčková – Zkušenosti s Combitracem na porodním sále v Pardubické nemocnici

Mgr. Lenka Horníčková – Rosalgin a jeho využití v praxi

3. blok – studentská sekce

 

                                   ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

Kongres České komory porodních asistentek 2017

27. května 2017 v Plzni

První kongres České komory porodních asistentek, z.s. (ČKPA) se bude konat 27.5. 2017 v Plzni.  

Program kongresu ZDE

Hlavním organizátorem kongresu je ČKPA a její pobočný spolek Sdružení porodních asistentek Plzeňského kraje (SPAPK). Na organizaci kongresu spolupracuje SPAPK/ČKPA s Katedrou ošetřovatelství a porodní asistence Fakulty zdravotnických studií ZČU v Plzni a Gynekologicko-porodnickou klinikou Fakultní nemocnice v Plzni.slideshow

Členky ČKPA a pobočných spolků mají zvýhodněný účastnický poplatek!

Hlavní téma kongresu: Normální = přirozený porod.   Krátké anotace příspěvků ZDE

Uzávěrka přihlášek k aktivní účasti je 23. 4. 2017.

Zvýhodněný poplatek při zaslání přihlášky k pasivní účasti a platbě do 7. 5. 2017.

Těšíme se na Vaši účast!