Školy pro porodní asistentky

- Jihočeská univerzita České Budějovice – Zdravotně sociální fakulta 

- Masarykova univerzita Brno – Lékařská fakulta

- Ostravská univerzita v Ostravě – Lékařská fakulta 

       - Slezská univerzita v Opavě - Fakulta veřejných politik

- Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem – Fakulta zdravotnických studií

- Univerzita Karlova Praha - 1. lékařská fakulta

- Univerzita Palackého Olomouc – Fakulta zdravotnických věd

- Univerzita Pardubice – Fakulta zdravotnických studií 

- Univerzita T. Bati Zlín – Fakulta humanitních studií 

- Vysoká škola polytechnická Jihlava – Katedra zdravotnických studií

- Vysoká škola zdravotnická Praha

- Západočeská univerzita v Plzni – Fakulta zdravotnických studií.