Profesní organizace ve světě

International Confederation of Midwives

ICMMezinárodní konfederace porodních asistentek (ICM) podporuje, reprezentuje a spolupracuje s profesními organizacemi porodních asistentek z celého světa. V současné době je členem ICM 130 profesních organizací porodních asistentek ze 113 zemí. ICM působí v regionech: Afrika, Amerika, Asie a Evropa. Celkem sdružuje více než 400.000 porodních asistentek z celého světa.

Dokumenty ICM v Čj najdete ZDE

 

European Midwives Association

EMAEvropská asociace porodních asistentek (EMA) je nezisková a nevládní organizace porodních asistentek, která sdružuje organizace a sdružení porodních asistentek z členských států EU, Evropského hospodářského prostoru a kandidátských zemí EU.

Profesní organizace sousedních zemí

Německý svaz porodních asistentek

Rakouský výbor porodních asistentek

Slovenská komora sester a porodních asistentek

Profesní organizace dalších zemí v Evropě

Belgie

Irsko

Anglie

Švýcarsko

Spolupráce a členství

ČKPA je členem České ženské lobby, což je síť 30 proženských organizací. Jejím cílem je hájit práva žen v České republice. Je součástí Evropské ženské lobby, která sdružuje ženské a genderové organizace Evropy a spolupracuje s evropskými institucemi.

ČKPA je členem ICM - Mezinárodní konfederace porodních asistentek. V roce 2014 byla ČKPA hostující organizací pro 30. celosvětový kongres ICM v Praze, kterého se zúčastnilo pře 3800 účastníků ze 126 zemí světa. Šlo o jednu z nejvýznamnějších akcí, na které se členky ČKPA podílely.

IMG 6340 X2DSC05182DSC05132

ČKPA je členem EMA - Evropské asociace porodních asistentek a naše zástupkyně se pravidelně účastní setkání členů této asociace.

ČKPA spolupracuje dále s:

Porodní dům U čápa

Jak jinak

APODAC - vzdělávání pro porodní asistentky

ČAS - Česká asociace sester

ČAD - Česká asociace dul

ČGPS - Česká gynekologicko - porodnická společnost

Laktační ligou - seznam laktačních poradců, seznam Baby-friendly hospital(s), národní linka kojení.