Usnesení celostátního kongresu v Brně dne 4. 5. 2013

Dne 4. 5. 2013 se v Brně konal celostátní kongres ČKPA s názvem Porodní asistentka 21. Století. Celkem se kongresu zúčastnilo 110 porodních asistentek, z toho bylo 79 delegátek s hlasovacím a volebním právem. Jednání kongresu proběhlo podle připraveného a schváleného programu a reagovalo na připomínky z pléna. Jednohlasně byly zvoleny komise v tomto složení:

Otevřený dopis ČKPA ministru zdravotnictví

Vážený pane ministře,
velice Vám děkujeme za vyjádření v rozhovoru s redaktorkou MF Dnes, zveřejněném 22.2. 2012. Chápeme ho jako veřejnou záruku toho, že se problémy v českém porodnictví a porodní asistenci začnou na ministerstvu zdravotnictví konečně řešit.

NÁVRH Programu České konfederace porodních asistentek „CO CHTĚJÍ ČESKÉ PORODNÍ ASISTENTKY“

I. ÚVOD - KDO JE PORODNÍ ASISTENTKA?
Porodními asistentkami byly vždy „moudré a zkušené“ ženy, které pomáhaly a radily ostatním ženám v období těhotenství, porodu a šestinedělí po porodu. Toto poslání porodní asistentky doslova vyjadřuje označení naší profese v některých jazycích. V ČR bylo dlouhou dobu užíváno označení „porodní bába“ (babička). V roce 1928 bylo označení naší profese zákonem změněno na „porodní asistentka“. V roce 1963 došlo ke změně na „ženskou sestru“. Po změně společenského zřízení se u nás v devadesátých letech znovu začalo hovořit o „porodních asistentkách“. Oficiálně byla profese porodní asistentky v ČR obnovena zákonem č.96/2004 Sb.
Chceme být skutečnými porodními asistentkami ve smyslu mezinárodní definice naší profese a evropské směrnice, srovnatelnými s kolegyněmi v Evropské unii i ve světě. Nechceme nic více, ale ani nic méně, než mít možnost svobodně vykonávat své krásné povolání a věříme, že máme českým ženám, jejich dětem a rodinám co nabídnout.

- program České konfederace porodních asistentek

- program České konfederace porodních asistentek (zkracená verze)

- dopis Celostátnímu kongresu porodních asistentek