Studentky porodní asistence

Členkou ČKPA nebo jejích regionálních počných spolků se může stát student/ka porodní asistence. Poplatek za členství student/ka zaplatí zvýhodněný poplatek 400,- Kč ročně. Má právo volit, ale nemá právo být volena do orgánů ČKPA.

Studentkám - členkám můžeme pomoci s jejich výzkumnou činností v rámci seminárních, bakalářských nebo diplomových prací tím, že rozpošleme jejich dotazníky na e-mailové kontakty porodních asistentek v naší databázi, případně je můžeme sdílet na sociálních sítích.

Studentky - členky ČKPA mají také zvýhodněné vstupní poplatky na všechny vzdělávací akce pořádané ČKPA nebo pobočnými spolky.

Pravidelně každý rok pořádáme Soutěž o nejlepší bakalářskou práci, která má praktický přínos pro porodní asistenci. Práce nomunují vysoké školy a absolventky mají možnost získat bezplatné členství na jeden nebo dva roky v naší organizaci a ty, které se umístí na prvních místech, obdrží také malou finanční odměnu.

studentky