Setkání s porodními bábami v Polsku

17.- 19. března 2017

Autorky: V. Váňová, K. Ratislavová

Bylo velmi milé, že jsme se mohly zúčastnit za ČKPA setkání Asociace laktačních poradců v polské Lodži. Polské kolegyně porodní asistentky si vyslechly se zájmem naši přednášku o porodní asistenci v České republice, měly řadu dotazů a živě s námi o rozdílech v organizaci péče porodní asistentky u nás a v Polsku diskutovaly.

Dozvěděly jsme se, že v Polsku na rozdíl od ČR

Untitled collage

- mají povinné členství v profesní organizaci - komoře porodních asistentek (a to již od roku 1991) - je řízena profesionálně, porodní asistentky odvádějí příspěvky dle svého platu

- mají doktorské studium pro porodní asistentky

- porodní asistentky mohou legálně asistovat ženě při porodu v domácím prostředí (službu však nehradí zdravotní pojišťovna) www.dobrzeurodzeni.pl

- soukromé porodní asistentky (Mgr.) mohou předepisovat některé léky na recept (včetně některých antibiotik)

- mají běžně smlouvy se zdravotní pojišťovnou

Polský slovníček: kobieta (žena), położna (porodní asistentka), karmienie (kojení)  :-)

Odkaz na www stránky polské asociace laktačních poradkyň: www.laktacja.org.pl

Setkání bylo vřelé, otevřené a atmosféra setkání velmi srdečná. Domluvily jsme se na společné česko-slovensko-polské konferenci pro porodní asistentky a laktační poradkyně, která by se mohla konat na začátku příštího roku v ČR.

Už nyní se moc těšíme a děkujeme firmě Multi-mam za sponzoring!

 

Přednášky a workshopy na konferenci EMA v Londýně

Autorky: E. Nyklesová, K. Ratislavová

Chtěly bychom se s Vámi podělit o některé přednášky a workshopy, kterých jsme se účastnily na 5. vzdělávací konferenci Evropské asociace porodních asistentek v Londýně 2. -3. 12. 2016.

Přednáška: Projekt MID-MED, Cardiff/ Libby Baraz, Wales
Projekt je určen pro porodní asistentky a lékaře. Slouží k lepšímu vzájemnému pochopení role porodní asistentky a lékaře.
Během projektu studentky 3. Ročníku porodní asistence vysvětlují/učí studenty medicíny ve 2.ročníku mechanismus fyziologického porodu a abdominální palpaci u těhotné. Výuka pak probíhá ve skupinách 2 porodních asistentek a 15-16 mediků. Studentky mají předem možnost přípravné hodiny, aby si vše vyzkoušely. Při vlastní výuce studentky vše demonstrují na modelech a medici si mají možnost vše vyzkoušet a klást otázky.
Projekt předpokládá, že studentky porodní asistence ve 3. ročníku jsou již plně a detailně seznámeny s průběhem fyziologického porodu a mají již několik desítek fyziologických porodů splněno, stejně tak by měly být zběhlé v provádění abdominální palpace u těhotných.  Budoucí lékaři se tak během studia seznámí s rolí porodní asistentky a chápou ji jako autonomního profesionála zodpovědného za vedení fyziologických porodů. Tato metoda upevňuje roli porodní asistentky a zvyšuje sebevědomí studentů porodní asistence.

Střípky z 5. vzdělávací konference Evropské asociace porodních asistentek v Londýně

5. vzdělávací konference Evropské asociace porodních asistentek (EMA)  byla organizována Royal College of Midwives (RCM) v kooperaci s EMA 2. – 3. prosince 2016 v Londýně.
Za Českou komoru porodních asistentek, z.s. se měly možnost účastnit této významné vzdělávací akce dvě členky: Kateřina Ratislavová a Eva Nyklesová.
Atmosféra na konferenci byla úžasná, velmi přátelská, srdečná a povzbuzující profesní hrdost porodních asistentek. Přednášky a workshopy probíhaly v pěti sálech Queen Elizabeth II Conference Centre s výhledem na Big Ben a parlament a konference se účastnilo okolo 450 delegátů  ze 33 zemí, čtyř kontinentů světa.  

20161203 08253120161203 114645received 10208028684983035

                                                                                                                                E. Nyklesová, M. Jokinen, K. Ratislavová

Doporučení WHO pro zvýšení kvality prenatální péče

who

7 NOVEMBER 2016 | GENEVA – The World Health Organization (WHO) today issued a new series of recommendations to improve quality of antenatal care in order to reduce the risk of stillbirths and pregnancy complications and give women a positive pregnancy experience.

Last year, an estimated 303 000 women died from pregnancy-related causes, 2.7 million babies died during the first 28 days of life and 2.6 million babies were stillborn. Quality health care during pregnancy and childbirth can prevent many of these deaths, yet globally only 64% of women receive antenatal (prenatal) care four or more times throughout their pregnancy.

Endorsed, by the UN Secretary-General, WHO’s new comprehensive guideline on routine ANC for pregnant women and adolescent girls complements existing WHO guidelines on the management of specific pregnancy-related complications. The guidance aims to capture the complex nature of the issues surrounding ANC health care practices and delivery, and to prioritize person-centred health and well-being, not only the prevention of death and morbidity, in accordance with a human rights-based approach.

WHO’s new antenatal care model increases the number of contacts a pregnant woman has with health providers throughout her pregnancy from four to eight. Recent evidence indicates that a higher frequency of antenatal contacts by women and adolescent girls with the health system is associated with a reduced likelihood of stillbirths. This is because of the increased opportunities to detect and manage potential problems. Eight or more contacts for antenatal care can reduce perinatal deaths by up to 8 per 1000 births when compared to four or more visits.

Více info ZDE

EMA - valná hromada 2016, Sofie, Bulharsko

FB IMG 1474722244889

Valná hromada Evropské asociace porodních asistentek se letos konala ve dnech 22. - 24. září 2016 tentokráte v Sofii, hlavním městě Bulharska. Ani letos nechyběly zástupkyně ČKPA avšak s lehkou obměnou. Stálicí na setkání EMA je prezidentka ČKPA Alena Frýdlová a letos poprvé vyjela také porodní asistentka Eva Nyklesová, aby získala nové zkušenosti a poznatky.

První den si pro nás bulharské porodní asistentky přichystaly prezentace ze své praxe a ze současné situace v bulharském porodnictví. Seznámily nás s problémy, se kterými se těhotné ženy a porodní asistentky setkávají v každodenní praxi např. s obtížností přístupu k odborným informacím, s nástrahami ve vzdělávání a postavením profese porodní asistentky ve společnosti. Během konference byl přítomen také tisk. Ve večerních hodinách proběhla recepce na které měly jednotlivé zástupkyně z členských zemí možnost interakce se všemi zúčastněnými.