Petice za práva rodiček, zdraví a bezpečí při porodu

Milé porodní asistentky, studentky porodní asistence,

nejspíš jste také sledovaly kauzu dvou Češek (Šárky Dubské a Alexandry Krejzové), které se obrátily na Evropský soud pro lidská práva kvůli tomu, že neměly možnost kvůli českým zákonům rodit doma za přítomnosti odborníka (porodní asistentky). Evropský soud jejich stížnost zamítl, zároveň však senát soudu vyzval k úpravám a revizím české legislativy, které by zohlednily vývoj medicíny a zároveň plně respektovaly přání rodiček.

Na základě tohoto rozsudku vznikla petice, která požaduje po vládě a Ministerstvu zdravotnictví následující:

1. Plnohodnotné zavedení péče porodních asistentek do systému péče o těhotné a rodičky

2. Umožnění vzniku porodních domů

3. Zavedení standardů pro normální porod, monitoring kvality péče a zveřejňování dat

4. Respektování práva rodiček na svobodný a informovaný souhlas a respektování přání rodiček ohledně porodu

5. Zavedení nepřerušovaného kontaktu novorozence s rodiči jako standardu

6. Umožnění svobodné volby místa porodu.

Celou petici můžete pročíst a event. podepsat ZDE.

Pomůže rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ke zvýšení bezpečnosti porodů mimo nemocnici v ČR?

Česká komora porodních asistentek, z.s. souzní s postojem České ženské loby, který je vyjádřen v tiskové zprávě viz níže, a připojuje se k této zprávě.

V úterý 15. listopadu 2016 v 10 hodin vyhlásí Evropský soud pro lidská práva (ESLP) dlouho očekávaný rozsudek ve sporu Dubská & Krejzová vs. Česká republika týkající se zajištění zdravotní péčí při porodu mimo nemocnici.

Tisková zpráva ZDE

Jak rozhodne velký senát Evropského soudu pro lidská práva?

Dne 15. listopadu 2016 v 10 hodin vyhlásí Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku rozsudek velkého senátu Evropského soudu pro lidská práva v záležitosti domácích porodů (stížnosti č. 28859/11 a 28473/12 – Dubská a Krejzová proti České republice). Odůvodnění rozsudku bude v zásadě bezprostředně dostupné na webových stránkách Soudu (www.echr.coe.int) i v jeho databázi (hudoc.echr.coe.int). Rozsudek bude vyhotoven v anglickém a francouzském jazyce.

Téhoľ dne připraví kancelář vládního zmocněnce tiskovou zprávu se shrnutím odůvodnění rozsudku, která bude k dispozici na stránkách Ministerstva spravedlnosti.

15. 11. 2016 od 13 hodin pak proběhne v advokátní kanceláři Wilson&Partners, Revoluční 1, Praha 1, tisková konference se zástupci stěžovatelek, paní Krejzovou a dalšími odborníky. Informace týkající se tiskové konference, plánovaného happeningu, celého sporu a aktivit kolem něj, ale i o české péči poskytované v mateřství můžete průběžně sledovat na facebooku v události Svoboda rovnost v mateřství / Liberté Egalité Maternité.

 

Vyjádření k domácím porodům

V poslední době se ve sdělovacích prostředcích objevily informace o několika nešťastných porodech  v domácím prostředí. Pokládáme proto za nezbytné se k této problematice znovu vyjádřit. V prvé řadě chceme vyjádřit lítost. Nehodláme však hodnotit co a jak se stalo, ani míru zavinění, k tomu nemáme dostatek informací. Musíme především zasadit události do potřebných souvislostí.

Podpora CKPA pro Agnes

Dear ICM Board,
I dare to address you as the head of an international professional organisation in name of the Czech Confederation of Midwives and the ICM 2014 Congress Organisational Committee.

ICM kongres 2021

 

Od 2. června 2021 a každou další středu v měsíci červnu probíhá v online podobě kongres ICM, který je pro porodní asistentky celosvětovou událostí a mimořádnou událostí. Letos probíhá kongres vzhledem k opatřením v souvislosti s COVID-19 v online podobě a je náhradou za kongres, který se měl konat v minulém roce na Bali. Za Českou republiku, stejně jako v minulých letech, se kongresu účastní zástupkyně dvou českých profesních organizací ČKPA a Unipa. Je nám ctí být součástí celosvětové a důležité události. Ve 13,00 hodin našeho času byl zahájen úvodní ceremoniál, kde mimo jiné promluvila i prezidentka ICM Franka Cadée.

Franka Cadée, Netherlands

Věříme, že se společně setkáme s kolegyněmi porodními asistentkami osobně na dalším kongresu, který je naplánován na rok 2023 na Bali.

Výzva ke spolupráci na studii PAN-COVID

Univerzita Imperial College London žádá o spolupráci porodní asistentky (porodníky, neonatology, neonatologické sestry) s přístupem k dokumentaci na studii PAN-COVID.

Jedná se o globalni registr potvrzených COVID-19 případů během tehotenství a porodu a vyplnění dotazníku.

Dear Colleagues,
Thank you very much for expressing interest in the PAN-COVID study.  I would be grateful if you could share details of the study with an interested colleagues.  We would be very interested in wide global participation.
Below, are approved key study documents which would enable an organisation/individual to consider the study and to seek local study approval and to commence study set up.  
After that we would ask for a letter of approval from your local research department/ hospital/ university, which will enable us to give you access to the database and start.

Please let me know if you are interested in taking part in the study and I can advise further.
Kind regards,
Alison Perry
Project Manager PAN-COVID
Lead Research Midwife and Manager
Women’s Health Research Centre (WHRC) Imperial College, London
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. or follow us on Twitter: @PANCOVIDreg

t: +44 203 313 5281

1. Ethics SA01 Approval Letter (REC)
2. HRA Approval Letter
3. Ethics Approval Letter (REC)
4. HRA SA01 Approval Email
5. Consultee Information Sheet v2.3
6. PIS Early Pregnancy
7. Patient Information Sheet v5.1