EMA: Kampaň k mezinárodnímu dni porodních asistentek

Dear Colleagues,

I am working with the WHO Europe in collecting material to celebrate the International Day of the Midwife (5 May 2018). The Regional Office is planning a one week long campaign to highlight midwifery and nursing practices across the European Region.

For this purpose we are looking for short stories and pictures how the roles of midwives develop and change to meet population needs. The story should be maximum 200 words and can cover midwives and nurses working with:

·       Populations across the life course (e.g. maternal and child health,  addiction, palliative care)

·       Migrants and refugees

·       Homeless individuals

·       Underserved communities in rural and remote areas (e.g. using telemedicine)

·       If you wish to submit a story on a different theme, please contact me beforehand.

·       Stories due 16th April or earlier if pos.

 The guidelines for pictures are:
1)      The photos should be larger than 3mb in jpg format for them to be clearly visible on our website

2)      If you take an action photo please make it look as natural as possible and avoid people looking directly into the camera

3)      Close ups are better than photos taken from a distance

4)      Consent forms must be signed for each person in the photo (see attached forms in English)

5)      Photos due 16th April or earlier if pos.

 The structure of the stories is fairly fluid but should be clear on the role of midwife in addressing delivery of care, collaborations, interventions, innovations etc. This will help to share midwives achievements across the WHOEurope region. Of course include a contact detail so anyone who would like more information is able to do so.

Some of these maybe used in the High-level meeting celebrating the 15th Anniversary of the Tallinn Charter in June 2018.

Send them to Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Many Thanks in advance,

Mervi Jokinen

Setkání s porodními bábami v Polsku

17.- 19. března 2017

Autorky: V. Váňová, K. Ratislavová

Bylo velmi milé, že jsme se mohly zúčastnit za ČKPA setkání Asociace laktačních poradců v polské Lodži. Polské kolegyně porodní asistentky si vyslechly se zájmem naši přednášku o porodní asistenci v České republice, měly řadu dotazů a živě s námi o rozdílech v organizaci péče porodní asistentky u nás a v Polsku diskutovaly.

Dozvěděly jsme se, že v Polsku na rozdíl od ČR

Untitled collage

- mají povinné členství v profesní organizaci - komoře porodních asistentek (a to již od roku 1991) - je řízena profesionálně, porodní asistentky odvádějí příspěvky dle svého platu

- mají doktorské studium pro porodní asistentky

- porodní asistentky mohou legálně asistovat ženě při porodu v domácím prostředí (službu však nehradí zdravotní pojišťovna) www.dobrzeurodzeni.pl

- soukromé porodní asistentky (Mgr.) mohou předepisovat některé léky na recept (včetně některých antibiotik)

- mají běžně smlouvy se zdravotní pojišťovnou

Polský slovníček: kobieta (žena), położna (porodní asistentka), karmienie (kojení)  :-)

Odkaz na www stránky polské asociace laktačních poradkyň: www.laktacja.org.pl

Setkání bylo vřelé, otevřené a atmosféra setkání velmi srdečná. Domluvily jsme se na společné česko-slovensko-polské konferenci pro porodní asistentky a laktační poradkyně, která by se mohla konat na začátku příštího roku v ČR.

Už nyní se moc těšíme a děkujeme firmě Multi-mam za sponzoring!

 

Přednášky a workshopy na konferenci EMA v Londýně

Autorky: E. Nyklesová, K. Ratislavová

Chtěly bychom se s Vámi podělit o některé přednášky a workshopy, kterých jsme se účastnily na 5. vzdělávací konferenci Evropské asociace porodních asistentek v Londýně 2. -3. 12. 2016.

Přednáška: Projekt MID-MED, Cardiff/ Libby Baraz, Wales
Projekt je určen pro porodní asistentky a lékaře. Slouží k lepšímu vzájemnému pochopení role porodní asistentky a lékaře.
Během projektu studentky 3. Ročníku porodní asistence vysvětlují/učí studenty medicíny ve 2.ročníku mechanismus fyziologického porodu a abdominální palpaci u těhotné. Výuka pak probíhá ve skupinách 2 porodních asistentek a 15-16 mediků. Studentky mají předem možnost přípravné hodiny, aby si vše vyzkoušely. Při vlastní výuce studentky vše demonstrují na modelech a medici si mají možnost vše vyzkoušet a klást otázky.
Projekt předpokládá, že studentky porodní asistence ve 3. ročníku jsou již plně a detailně seznámeny s průběhem fyziologického porodu a mají již několik desítek fyziologických porodů splněno, stejně tak by měly být zběhlé v provádění abdominální palpace u těhotných.  Budoucí lékaři se tak během studia seznámí s rolí porodní asistentky a chápou ji jako autonomního profesionála zodpovědného za vedení fyziologických porodů. Tato metoda upevňuje roli porodní asistentky a zvyšuje sebevědomí studentů porodní asistence.

Střípky z 5. vzdělávací konference Evropské asociace porodních asistentek v Londýně

5. vzdělávací konference Evropské asociace porodních asistentek (EMA)  byla organizována Royal College of Midwives (RCM) v kooperaci s EMA 2. – 3. prosince 2016 v Londýně.
Za Českou komoru porodních asistentek, z.s. se měly možnost účastnit této významné vzdělávací akce dvě členky: Kateřina Ratislavová a Eva Nyklesová.
Atmosféra na konferenci byla úžasná, velmi přátelská, srdečná a povzbuzující profesní hrdost porodních asistentek. Přednášky a workshopy probíhaly v pěti sálech Queen Elizabeth II Conference Centre s výhledem na Big Ben a parlament a konference se účastnilo okolo 450 delegátů  ze 33 zemí, čtyř kontinentů světa.  

20161203 08253120161203 114645received 10208028684983035

                                                                                                                                E. Nyklesová, M. Jokinen, K. Ratislavová

Doporučení WHO pro zvýšení kvality prenatální péče

who

7 NOVEMBER 2016 | GENEVA – The World Health Organization (WHO) today issued a new series of recommendations to improve quality of antenatal care in order to reduce the risk of stillbirths and pregnancy complications and give women a positive pregnancy experience.

Last year, an estimated 303 000 women died from pregnancy-related causes, 2.7 million babies died during the first 28 days of life and 2.6 million babies were stillborn. Quality health care during pregnancy and childbirth can prevent many of these deaths, yet globally only 64% of women receive antenatal (prenatal) care four or more times throughout their pregnancy.

Endorsed, by the UN Secretary-General, WHO’s new comprehensive guideline on routine ANC for pregnant women and adolescent girls complements existing WHO guidelines on the management of specific pregnancy-related complications. The guidance aims to capture the complex nature of the issues surrounding ANC health care practices and delivery, and to prioritize person-centred health and well-being, not only the prevention of death and morbidity, in accordance with a human rights-based approach.

WHO’s new antenatal care model increases the number of contacts a pregnant woman has with health providers throughout her pregnancy from four to eight. Recent evidence indicates that a higher frequency of antenatal contacts by women and adolescent girls with the health system is associated with a reduced likelihood of stillbirths. This is because of the increased opportunities to detect and manage potential problems. Eight or more contacts for antenatal care can reduce perinatal deaths by up to 8 per 1000 births when compared to four or more visits.

Více info ZDE