Vyjádření ČKPA a UNIPA ke zrušení kreditního systému

Celý dokument ZDE

Od 1. 9. 2017 došlo k významným změnám týkajícím se nelékařských zdravotnických pracovníků, které jsou obsaženy v novele zákona č. 96/2004 Sb., v pl. znění. Jednou ze změn je z rušení kreditního systému, který souvisel s vydáváním osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Tímto rozhodnutím zaniká povinnost pořadatelů odborných konferencí, seminářů apod. žádat o přidělení kreditů dle vyhlášky č. 4/2010 Sb. Povinnost celoživotního vzdělávání však zůstává zachována v souladu s čl. 22 písmene b) směrnice 2005/36/ES. Vnitřní systém plánování a kontroly celoživotního vzdělávání svých zaměstnanců musí nadále zajistit každý zaměstnavatel (poskytovatel zdravotních služeb). Tato kontrola bude probíhat v rámci hodnocení kvality poskytované zdravotní péče daným zařízením. ČKPA a UNIPA se budou jako profesní organizace porodních asistentek v zájmu zachování kontinuity celoživotního vzdělávání porodních asistentek v České republice i nadále snažit evidovat a propagovat odborné akce věnované v rámci celoživotního vzdělávání porodním asistentkám.
Obě profesní organizace budou, stejně jako v minulosti, pořádat odborné akce a na svých webových stránkách a facebookových profilech propagovat odborné akce a poskytovat jim odbornou garanci. Tuto záštitu vnímáme jako pomůcku pro nás, porodní asistentky, abychom si mohly ve vlastním zájmu vybírat kvalitní a ověřené odborné akce, které nám pro naši profesi a osobní rozvoj mohou být nápomocné.
Odborná záštita vzdělávací akce bude profesními organizacemi ČKPA a UNIPA vyjádřena vložením loga o odborné garanci jedné z profesních organizací na programu dané odborné akce. Záštita odborné akce a s ní související propagace je od 1. ledna 2018 zpoplatněna jednorázovým poplatkem 150,00 Kč pro členky dané profesní organizace a 250,00 Kč pro ostatní pořadatele.
Pořádající organizace pomocí Žádosti o odbornou garanci (je k dispozici na webových stránkách profesních organizací) požádá jednu z organizací o její udělení a uhradí adekvátní poplatek. Oslovená profesní organizace přidělí pořadové číslo dané žádosti a doplněnou žádost s logem o přidělení odborné garance zašle zpět pořádající organizaci. Zároveň obě profesní organizace zajistí propagaci odborné akce na svých webových stránkách a dalšími možnými způsoby propagace.
Základním cílem této aktivity je posílit povědomí a potřebu porodních asistentek vzdělávat se v rámci naší profese.


V Praze 13. prosince 2017


za ČKPA Mgr. Markéta Moravcová, Ph.D.
členka prezidia pro oblast vzdělávání, vědy a výzkumu


za UNIPA Mgr. Magdaléna Ezrová,
viceprezidentka UNIPA a koordinátorka odborné sekce