Účast na pilotní studii MATE

20.února 2018Brno 2018

ČKPA byla jedním z hlavních organizátorů setkání porodních asistentek v Brně, na kterém byl pilotně testován dotazník MATE (Midwifery Assesment Tool for Education).

Dotazník nám přijely představit prof. Billie Hunter a Lynn Lynch z University v Cardiffu (GB) a Mervi Jokinen (prezidentka Evropské asociace porodních asistentek). Dotazník je sestrojen v rámci projektu WHO pro rozvoj porodní asistence v evropských zemích (s důrazem na východní Evropu). Na projektu se podílely vyučující porodní asistence z univerzity v Plzni, Brně, zástupkyně profesních organizací ČKPA a UNIPA, České ženské loby, porodní asistentky z praxe a studentky porodní asistence.

V univerzitě v Cardiffu bylo zřízeno pod hlavičkou WHO v roce 2016 největší centrum pro rozvoj porodní asistence v Evropě. Cílem centra je: podporovat WHO vytvořením důkazní báze týkající se vzděláváí a praxe v porodní asistenci, pomáhat WHO při šíření důkazů a osvědčených postupů v oblasti vzdělávání a praxe v porodní asistenci, poskytovat členským státům technické a odborné poradenství v oblasti vzdělávání v porodní asistenci.

Setkání bylo velmi milé a inspirativní!