Účast na přípravě zákona o Komoře porodních asistentek

Česká komora porodních asistentek, z.s. byla přizvána senátorem MUDr. Lumírem Kantorem, Ph.D. k přípravě zákona o komoře porodních asistentek. Společně s ostatními profesními organizacemi (UNIPA, ČSPA) probíhají pravidelná jednání v Senátu Parlamentu ČR s panem senátorem a s právníky, na kterých společně hledáme možnosti podoby tohoto zákona. received 19373220662985371

Pan senátor vytváří podnětné prostředí pro naše jednání, vnímá naši snahu podpořit uplatnění kompetencí porodních asistentek v praxi a nutnost posílit komunitní péči. Důležitá budou nyní jednání o způsobu regulace profese. Ta nás ale teprve čekají.

Tvorba zákona a jeho prosazení je "běh na dlouhou trať". Chceme tomu ale věnovat svůj čas, protože abychom se mohly jako porodní asistentky stát rovnocenným partnerem pro jednání se stáními institucemi, s odbornými společnostmi lékařů a dalšími organizacemi, potřebujeme silnou profesní organizaci. Komoru vnímáme jako samostatnou stavovskou organizaci sdružující všechny porodní asistentky a jako organizaci, která se zabývá především registrací a regulací profese. V současné době tuto úlohu nikdo v ČR nezajišťuje!