GDPR a Česká komora porodních asistentek, z.s.

GDPR (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a ČKPA, z.s.

ČKPA, z.s. jako spolek zpracovává osobní údaje v rozsahu poskytovaných údajů za účelem:
• Evidence svých členek (vyplněné přihlášky ke členství v ČKPA). ČKPA, z.s. musí evidovat své členky, posuzovat jejich způsobilost ke členství, aby mohla plnit své cíle (kontrola počtu členek, platba členských poplatků, volby apod.).
• Zasílání sdělení a informací o vzdělávacích nebo jiných akcí pro porodní asistentky (výhradně e-mailem).
• Provádění průzkumů a šetření, které se týkají porodní asistence.

Členky ČKPA, z.s.
• mají právo požadovat od ČKPA přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování nebo svůj souhlas mohu kdykoliv písemně odvolat, a to na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
• mají právo kdykoli bezplatně vznést námitku proti tomuto zpracování, a to způsobem uvedeným v předchozím bodě,
• mají právo na přenositelnost poskytovaných údajů a podat stížnost u dozorového úřadu.

ČKPA, z.s. se zavazuje využívat získané osobní údaje pouze pro vnitřní potřebu organizace (evidenci členů, shromažďování kontaktů pro zasílání informačních e-mailů) a neposkytnout je třetím osobám.  Osobní údaje členek ČKPA budou sdíleny pouze s předsedkyní/ hospodářkou příslušného pobočného spolku ČKPA. Přihláška ke členství v ČKPA bude z databáze vymazána 5 let po ukončení členství nebo při podání písemné žádosti o výmaz (po ukončení členství).
Při účasti na akcích ČKPA nebo jejích pobočných spolků mohou členky i ostatní účastnice akce udělit souhlas s využitím osobních údajů (jména a e-mailové adresy) k zasílání informací a sdělení pro porodní asistentky.
Rády bychom také upozornily, že na akcích ČKPA mohou být pořadatelem pořizovány fotografie. Fotografie mohou být využity na webových, facebookových stránkách ČKPA (pobočných spolků) nebo na propagačních materiálech. Na fotografování budete předem upozorněny. Pokud s fotografováním Vaší osoby na akci nesouhlasíte, prosím upozorněte předem na tuto skutečnost fotografa, který Vás bude fotit. Svůj nesouhlas se zpracováním fotografie můžete také vyjádřit kdykoli později na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Pokud máte otázky týkající se ochrany osobních údajů, napište na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Pokud si přejete vymazat Vaše osobní údaje z databáze (mailing listu) ČKPA,z.s., napište na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.