Výzva k akreditaci zařízení

Vážené kolegyně,
dovolujeme si Vás jménem profesní organizace porodních asistentek Česká komora porodních asistentek, z.s. (ČKPA) oslovit ohledně spolupráce na vzdělávání našich budoucích kolegyň. Jak možná víte, je vyhláškou Evropského parlamentu a rady č. 2013/55/EU a související národní legislativou stanovena povinnost při studiu porodní asistence absolvovat odbornou praxi na zdravotnických pracovištích, která jsou akreditována pro praktickou výuku v porodní asistenci. Účelem tohoto sdělení není polemizovat nad praktičností, efektivností či správností této povinnosti. Faktem zůstává, že i přes urgence na Ministerstvu zdravotnictví tato povinnost trvá a všechny vysoké školy, které vzdělávají budoucí porodní asistentky, jsou povinny odbornou praxi zajišťovat pouze na akreditovaných pracovištích pro praktickou výuku v porodní asistenci. Některé vysoké školy doposud toto nařízení zcela nerespektovaly. Je však pravdou, že tato povinnost bude při budoucích akreditacích studijních programů striktně vyžadována.
A proto se na Vás obracíme s prosbou o spolupráci v zájmu o vytvoření co nejširšího spektra pracovišť pro odbornou praxi studujících porodní asistenci. Žádost o akreditaci zdravotnického pracoviště pro praktické vyučování v porodní asistenci může podat pouze dané zdravotnické pracoviště, nemohou to za něj udělat vzdělavatelé. Žádost o akreditaci se podává Ministerstvu zdravotnictví ČR dle pravidel a na formuláře, které jsou k dispozici na http://www.mzcr.cz/Odbornik/obsah/prakticke-vyucovani-pro-porodni-asistenci_946_3.html. Na tomto odkazu lze také zjistit, která pracoviště tuto akreditaci mají udělenu. V tuto chvíli má platnou akreditaci pro praktické vyučování pro porodní asistenci 31 pracovišť, z toho není žádné pracoviště soukromé porodní asistentky.
Proto je naše výzva směrována především kolegyním soukromým porodním asistentkám, které mohou nejlépe studujícím porodním asistentkám předat znalosti a dovednosti v komunitní porodní asistenci. Na řadě škol je tato část práce porodní asistentky často ve výuce minimalizována a věříme, že zvýšení počtu pracovišť, kde by studující mohli vykonávatodbornou praxi v komunitní porodní asistenci, by mohlo přispět ke zkvalitnění výuky, úrovně našich absolventů, ale také ke zvýšení profesní hrdosti a prestiže naší profese.
Stejně tak bude přínosné, když se rozšíří i spektrum lůžkových zdravotnických zařízení s touto akreditací a budoucí absolventky se budou moci připravovat k výkonu profese na tom pracovišti, kde také pak zahájí svou profesní kariéru.
ČKPA Vám určitě může pomoci s žádostí o akreditaci, můžeme Vám poradit a podělit se o své zkušenosti.
V případě, že Vás naše výzva a prosba v jednom oslovila, budeme velmi rády a rády pomůžeme. O další informace se můžete obrátit na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. či další kontakty, které naleznete na stránkách naší organizace – www.ckpa.cz.
V Praze 26. srpna 2018

za ČKPA Mgr. Markéta Moravcová, Ph.D.

členka prezidia pro oblast vzdělávání, vědy a výzkumu