Beseda se studentkami Porodní asistence

Zástupkyně ČKPA Mgr. Markéta Moravcová, Ph.D. a Mgr. Kateřina Ratislavová, Ph.D. vedly na podzim 2018 dvě besedy se studentkami oboru Porodní asistentka. Věnovaly se historii i současnosti profesních organizací porodních "babiček" a zaměřily se na činnost České komory porodních asistentek z.s.

Informovaly studentky o přípravě komory porodních asistentek ze zákona a besedovaly se studentkami o jejich názorech na význam jednotné profesní organizace pro všechny porodní asistentky.

Setkání se studentkami bylo příjemné a doufáme, že zástupkyně ČKPA budou v besedách pokračovat.

Očima studentek porodní asistence

Co je potřebné pro fungování profesní organizace?

fungování

Co může přinést komora pro porodní asistentky a pro jejich profesi?

pro oborpro PApro PAS

Měla by komora (jednotná profesní organizace) přínos i pro klientky/ženy/rodiny?

Mohla by komora porodních asistentek udělat něco pro studentky porodní asistence?

pro klientkypro studentky