Vyjádření ČKPA, z.s. ke kauze postihu komunitní porodní asistentky

Vyjádření ČKPA, z.s. ke kauze postihu komunitní porodní asistentky Mgr. L. Kašové - ZDE

Ženám nelze upřít právo svobodné volby místa porodu. Česká komora porodních asistentek, z.s. (ČKPA) dlouhodobě zastává názor, že by ženy, které se rozhodnou přivést na svět své dítě v domácím prostředí, měly mít možnost získat odbornou péči porodní asistentky a to na základě předem stanovených pravidel (nízkorizikové rodičky, standardy péče, zkušené a vzdělané porodní asistentky pracující pod supervizí). Toto stanovisko vyplývá z platných norem Evropské asociace porodních asistentek (EMA) a Světové konfederace porodních asistentek (ICM), jejichž je ČKPA členem. Je tristní, že současná situace v České republice toto právo žen nepodporuje a jsou sankcionovány porodní asistentky, které splňují po odborné stránce veškeré představy, které má naše profesní organizace o zkušené a vzdělané porodní asistence s dlouholetou praxí. Věříme, že současná snaha profesních organizací porodních asistentek v České republice o založení zákonem stanovené Komory porodních asistentek napomůže k vyřešení neutěšené situace, kdy jsou postihovány porodní asistentky, které provádí svou praxi na základě všech platných a celosvětově uznávaných pravidel.