Nové prezidium ČKPA

Členská schůze (CK) ČKPA se konala elektronicky, hlasování proběhlo per rollam ve dnech 30. 11. – 15. 12. 2020 a řídila se stanovami, volebním a jednacím řádem ČKPA.

Nadpoloviční většinou hlasů byly zvoleny navržené kandidátky a vzniklo nové vedení ČKPA na období 2020 - 2024:

Prezidentka: Alena Frýdlová
Viceprezidentka: Markéta Moravcová
Členka prezidia pro oblast vzdělávání, vědy a výzkumu: Drahomíra Filausová
Členka prezidia pro oblast mezinárodních styků a spolupráci: Blanka Tiainen
Členka prezidia pro oblast hospodaření a sekretariátu: Daniela Bukáčková

Členky Kontrolní, rozhodčí a disciplinární komise:
Jaroslava Eksteinová, Miluše Kučerová, Martina Holubářová.

Gratulujeme!