Soutěž ČKPA o nejlepší bakalářskou práci 2021

Česká komora porodních asistentek v roce 2021 již počtvrté vyhlásila soutěž o nejlepší vybrané bakalářské práce s největším praktickým přínosem pro profesi porodní asistentky. Z jedenácti obhájených bakalářských prací nominovaných do soutěže z 6 vysokých škol stanovilo
8 porodních asistentek (členek výkonného výboru ČKPA) pořadí bakalářských prací pro letošní rok. Po sečtení výsledků hodnocení od všech hodnotitelek bylo stanoveno pořadí dle bodového hodnocení. První tři místa obsadily čtyři práce s nejvyšším bodovým ohodnocením.

Děkujeme všem zúčastněným za velmi pěkné a přínosné bakalářské práce. Čtyři porodní asistentky, které se umístily na prvních třech místech, obdrží od ČKPA možnost dvouletého bezplatného čestného členství v ČKPA a finanční odměnu. Ostatní zúčastněné absolventky obdrží od ČKPA možnost jednoletého bezplatného čestného členství v organizaci.

Jako nejlepší práce byly vybrány:

1. místo          - Bc. Anna Škvorová – Potřeby zdravotníků pečujících o rodiče při
                           perinatální ztrátě
(Západočeská univerzita v Plzni)

2. místo          - Bc. Andrea Motalová – Osvojení (Univerzita Pardubice)         

                        - Bc. Denisa Oravcová – Porodní polohy a možnosti jejich využití v práci
                         porodní asistentky
(Masarykova univerzita v Brně)                                              

3. místo           - Bc. Dóra Fodorová – Sexuální výchova v předškolním věku (Masarykova
                           univerzita v Brně)                                              

Výherkyním blahopřejeme, ostatním zúčastněným děkujeme a věříme, že pro ně tvorba bakalářské práce, její ocenění a možnost členství v naší profesní organizaci jsou a budou přínosné.

členky Výkonného výboru ČKPA