Kulatý stůl vzdělavatelů v porodní asistenci

Již podruhé proběhlo setkání zástupkyň vzdělavatelů v porodní asistenci iniciované Českou komorou porodních asistentek, z.s. Ve středu 23. března se na Vysoké škole polytechnické Jihlava sešly porodní asistentky - vyučující ze 7 vysokých škol z celé České repubiky. Jednání se neslo v duchu velmi příjemné atmosféry a prodiskutovaly jsme řadu témat, která jsou pro nás společná a snažíme se je dlouhodobě řešit tak, abychom co nejlépe připravovaly budoucí porodní asistentky do klinické praxe.

Na pořadu jednání byly průběžné informace o přípravě Koncepce porodní asistence, kde jsme především diskutovaly o možnostech sjednocení výuky a vedení praxe a výstupních znalostí našich absolventek na jednotlivých vysokých školách. V návaznosti na toto téma jsme se také zabývaly způsoby akreditace pracovišť komunitních porodních asistentek pro praktickou výuku našich studentek.

Dalším tématem byla diskuze nad obsahem portfolií (loogbooků, záznamníků praxe) na jednotlivých školách a snaha o jejich sjednocení pro lepší orientaci studentek i kolegyň z praxe.

Zástupkyně ČKPA tlumočily kolegyním nabídku prezentace jejich škol na sociáních sítích a webových stránkách ČKPA.

Ještě jednou děkujeme za skvělou atmosféru a perfektní zázemí kolegyním z VŠP Jihlava a těšíme se na další setkání ve Zlíně v říjnu tohoto roku.

Za ČKPA Markéta Moravcová a Helena Poláčková