EMA meeting 2022 v Bruselu

V pátek 23. září bylo zahájeno každoroční setkání Evropské asociace porodních asistentek (European midwives association - EMA). Po minulých jednáních, které se kvůli opatřením v souvislosti s onemocněním Covid-19 konala online, jsme se opět sešli na prezenčním zasedání. Stejně jako v minulých letech je to velmi příjemné setkání, které podporuje profesní hrdost porodních asistentek a je to velká možnost ve sdílení své praxe, národních problémů a zkušeností souvisejících s naší profesí a navázání spolupráce napříč evropskými zeměmi. Ve dvou dnech se bude diskutovat o fungování EMA, zkušenostech z jednotlivých zemí.

Za Českou komoru porodních asistentek se jednání účastní Blanka Tiainen a Markéta Moravcová. Českou republiku zde reprezentují spolu s kolegyní Terezou Zachovou z Unipy.  

Organizátorem letošního setkání je Belgická asociace porodních asistentek (Belgian Midwives Association).

EMA meeting zahájili představitel belgické vlády a Belgické asociace poroních asistentek spolu s předsednictvem EMA. Zároveň účastníky na dálku pozdravila Franca Cadeé, prezidentka ICM.

1663926415653.jpg