Výsledky 5. ročníku soutěže ČKPA o nejlepší bakalářskou práci

Česká komora porodních asistentek, z. s. v roce 2023 již popáté vyhlásila soutěž o nejlepší bakalářské práce s největším přínosem pro profesi porodní asistentky. Ze sedmi obhájených bakalářských prací nominovaných do soutěže ze sedmi vysokých škol, stanovilo 8 porodních asistentek (členek výkonného výboru ČKPA) pořadí bakalářských prací pro letošní rok. Po sečtení výsledků hodnocení od všech hodnotitelek bylo stanoveno pořadí dle bodového zisku. První tři místa obsadily bakalářské práce s nejvyšším bodovým ohodnocením.

Děkujeme všem zúčastněným za velmi pěkné a přínosné bakalářské práce. Porodní asistentky, které se umístily na prvních třech místech, obdrží od ČKPA možnost dvouletého bezplatného čestného členství v ČKPA a finanční odměnu. Ostatní zúčastněné absolventky získají od ČKPA možnost jednoletého bezplatného čestného členství v organizaci.

Jako nejlepší práce byly vybrány čtyři práce, na 3. místě se se stejným počtem bodů umístily dvě absolventky – porodní asistentky. Oceněnými kolegyněmi jsou:

1. místo          - Bc. Klára Vejvodová – Informovanost žen o významu terapie poporodní jizvy (Vysoká škola
                         zdravotnická Praha)

2. místo          - Bc. Karolína Papíková – Preferovaný způsob porodu těhotných žen (Ostravská univerzita)         

3. místo          - Ing. et Bc. Lenka Kellnerová – Možnosti individualizace intervencí během třetí doby porodní u
                        low risk rodiček
(Masarykova univerzita)

                       - Bc. Tereza Rejfková – Modelové situace v porodní asistenci (Univerzita Pardubice)                                              

Výherkyním blahopřejeme, ostatním zúčastněným děkujeme a věříme, že pro ně tvorba bakalářské práce, její ocenění a možnost členství v naší profesní organizaci jsou a budou přínosné.