Soutěž o nejlepší bakalářské práce v porodní asistenci pro rok 2024

Již posedmé vyhlašuje Česká komora porodních asistentek soutěž o nejlepší bakalářské práce čerstvých absolventek studijního programu Porodní asistence na všech 12 školách, které naše budoucí kolegyně vzdělávají.

Budeme se těšit na zajímavé práce, které mají přínos pro naši profesi. Nejlepší práce z nominací zaslaných vysokými školami vyberou členky ČKPA v září po ukončení státních závěrečných zkoušek na jednotlivých školách.