Profesní organizace porodních asistentek v ČR

Česká konfederace porodních asistentek (ČKPA) již potřetí (2002, 2008 a 2013) iniciovala jednání o vytvoření jednotné profesní organizace porodních asistentek v České republice. Předložily jsme OONP ministerstva zdravotnictví a kolegyním z gynekologicko-porodnické sekce České asociace sester (GPS ČAS) a z Unie porodních asistentek (UNIPA) analýzu současné situace s návrhem postupu viz www.ckpa.cz. Mezitím z iniciativy a s podporou některých gynekologů vznikla Česká společnost porodních asistentek (ČSPA).

15. ledna 2014 se na MZ ČR uskutečnilo druhé setkání zástupkyň všech výše uvedených organizací porodních asistentek. Dnes je již jasné, že ke sjednocení porodních asistentek v ČR bohužel opět nedojde.

Pozitivně se k potřebě vytvoření jednotné organizace porodních asistentek vyjádřila pouze nová zástupkyně GPS ČAS.

Zástupkyně UNIPA chtějí zůstat samostatnou organizací a stylizují se do české podoby „radikálních" porodních asistentek, které známe z některých jiných zemí. Mají však zájem o další spolupráci.

Zástupkyně ČSPA nemají zájem o vytvoření jednotné organizace, samy chtějí být největší a nejsilnější českou organizací porodních asistentek. Na jednání se ve vztahu ke svým kolegyním projevily arogantně až nepřátelsky. Nemají za sebou dosud žádné výsledky a zjevně se v projednávané problematice neorientují. ČSPA se v budoucnosti musí vyrovnat jednak s problémem členství ostatních nelékařských pracovníků (všeobecných sester, záchranářů atd.), ale především s rozporem mezi odmítáním diskriminace spolu s hájením zájmů svých členů a požadovaným dodržováním doporučení ČGPS. Víme přece, že vedení ČGPS se dlouhodobě snaží o diskriminaci a omezování práv nejen porodních asistentek, ale i žen, které mají o péči porodní asistentky zájem.

Vyzýváme všechny porodní asistentky, kterým záleží na pozvednutí profesní hrdosti, samostatnosti, morálního a hmotného postavení porodních asistentek v ČR, aby velmi dobře zvážily nabízený vstup do ČSPA !!!

Výkonný výbor ČKPA 17. ledna 2014

ČKPA je největší a nejdéle působící profesní organizací porodních asistentek v ČR. Je členkou Mezinárodní konfederace porodních asistentek ICM a Evropské asociace porodních asistentek EMA. Je hostitelkou Světového kongresu porodních asistentek v červnu 2014 v Praze.