Časopis PRAXE

V květnu 2019 vyšlo první číslo odborného online časopisu PRAXE -  https://www.casopispraxe.cz/

Jedná se o odborný časopis, který je určen všem nelékařským zdravotnickým profesím a jeho hlavním cílem je informovat nelékaře o všech profesích, přinášet aktuální témata z praxe a i seznamovat jednotlivé profese s těmi ostatními.

Česká komora porodních asistentek, z.s. má své zástupkyně v redakční radě časopisu. Časopis vychází třikrát ročně a v tuto chvíli si vás dovolujeme oslovit ohledně možnosti publikovat v tomto časopise. Chtěly bychom získat pro časopis Praxe co nejvíce zajímavých příspěvků týkajících se porodní asistence, které mohou čtenářům přinést informace o tom, co nás trápí, čím v porodní asistenci žijeme, čím se můžeme pochlubit.

Příspěvky mohou být různé, mohou to být zprávy o proběhlých či připravovaných akcích, dobré příklady z praxe, recenzované odborné články. Pole působnosti je velké.

Pokyny pro autory naleznete ZDE

Prohlášení autora ZDE

Těšíme se na Vaše příspěvky!