Valná hromada Evropské asociace porodních asistentek – EMA GM Meeting 2015, Bukurešť, Rumunsko

Na konci září tohoto roku se opět konala valná hromada Evropské asociace porodních asistentek, tentokrát v hlavním městě Rumunska, Bukurešti. Delegátky za ČKPA zůstaly stejné jako loni, tedy Alena Frýdlová a Lenka Veselá. Letos také SPAJK vyslal porodní asistentku Mirku Tomickou, aby nasála atmosféru mezinárodního setkání a získala nové kontakty. Pokud se chcete vydat na další valnou hromadu společně s delegátkou ČKPA, jste vítány. Každá z nás, které jsme se nějakého mezinárodního setkání zúčastnily, Vám potvrdí, že si domů odvezete mnoho nových zkušeností a poznatků. Ale hlavně si odvezete chuť a energii k další práci a k dalším potřebným změnám.

Letos valné hromadě předcházela konference The midwife and her role in the health of childbearing women. Tato se konala na podporu rumunských porodních asistentek. Porodní asistentky z různých koutů Evropy se setkaly se svými kolegyněmi z pořádající země, se zástupci Ministerstva zdravotnictví, se zástupci vzdělávání v porodní asistenci a tiskem. Byly jsme seznámeny s problémy porodní asistence a porodních asistentek v Rumunsku, včetně problémů se vzděláváním. Velkým problémem je také situace v rumunském zdravotnictví, kdy se ženám nedostává téměř žádné těhotenské péče, což se velmi výrazně odráží na perinatální mortalitě.

Po krátké konferenci proběhla recepce se všemi zúčastněnými. Ve velmi příjemné atmosféře probíhalo mnoho diskusí mezi jednotlivými stranami. Fotky z této konference můžete najít zde

Následující den, 25.9.2015, začala valná hromada EMA. V pátek se projednávaly veškeré záležitosti týkající se EMA, jejího fungování, finanční situace, strategické plány na další období. Všechny tyto schválené dokumenty jsou kdykoli k dispozici u Lenky Veselé nebo Aleny Frýdlové. Pokud budete mít zájem kdykoli Vám je zašleme.

Druhý den, 26.7.2015, probíhala odborná část valné hromady. Kolegyně z Kypru, Spojeného království, Švédska, Bulharska a dalších zemí přednesly svoje odborné prezentace. Podrobnosti naleznete v příloze Zpráva z pracovní cesty. V odpoledních hodinách se Alena Frýdlová a Mirka Tomická zúčastnily workshopu na téma Těhotenská péče vedená porodní asistentkou. Zástupkyně každé země měla vypracovat graf, kolik návštěv v těhotenství a proč má budoucí rodička s porodní asistentkou. Jasně se zde vykrystalizovaly dvě skupiny států. Země, kde péči o těhotné mají v rukou PA, a země, kde je péče soustředěna v rukou lékařů. Za ČR nevznikl graf žádný, neb se jistě může stát, že se těhotná s péčí pouze PA nesetká v celém těhotenství. Lenka Veselá byla na workshopu týkajícího se vzdělávání porodních asistentek napříč Evropou. Zaznělo zde několik zásadních otázek a odpovědí. Např. zda má být vzdělávání porodních asistentek na Bc či Mgr úrovni. Většina delegátů se shodla na Bc úrovni. Dále, že porodní asistence je praktická profese a následné akademické vzdělání by mělo být možné, ne však nezbytné pro všechny. Po ukončení workshopů následovala zpětná vazba pro všechny delegáty.

V závěru valné hromady vydala EMA tiskové prohlášení o kritické situaci v důsledku velkého počtu imigrantů a roli porodní asistentky v této situaci. Prohlášení o valné hromadě a fotky naleznete zde.