EMA - valná hromada 2016, Sofie, Bulharsko

FB IMG 1474722244889

Valná hromada Evropské asociace porodních asistentek se letos konala ve dnech 22. - 24. září 2016 tentokráte v Sofii, hlavním městě Bulharska. Ani letos nechyběly zástupkyně ČKPA avšak s lehkou obměnou. Stálicí na setkání EMA je prezidentka ČKPA Alena Frýdlová a letos poprvé vyjela také porodní asistentka Eva Nyklesová, aby získala nové zkušenosti a poznatky.

První den si pro nás bulharské porodní asistentky přichystaly prezentace ze své praxe a ze současné situace v bulharském porodnictví. Seznámily nás s problémy, se kterými se těhotné ženy a porodní asistentky setkávají v každodenní praxi např. s obtížností přístupu k odborným informacím, s nástrahami ve vzdělávání a postavením profese porodní asistentky ve společnosti. Během konference byl přítomen také tisk. Ve večerních hodinách proběhla recepce na které měly jednotlivé zástupkyně z členských zemí možnost interakce se všemi zúčastněnými.

Následující den probíhala vlastní valná hromada EMA. Hlasovalo se o změně trvání volebního období pro členy předsednictva EMA. Dále se projednával strategický plán na příští rok a rozpočet. Slavnostně bylo také předáno vedení sekretariátu po deseti letech z rukou holandských porodních asistentek do rukou belgických porodních asistentek.

Další den došlo na probírání odborných témat. Z úst řečníků zazněly prezentace na témata o vlivu porodu na budoucí život jedince, o perinatální ztrátě, či o poskytování zdravotní péče migrantům, což je v dnešní době závažný problém. Osobní zkušenosti na téma migrace přednesly porodní asistentky z Řecka, Německa, Francie, Itálie, Slovinska a Chorvatska.

Odpoledne probíhaly 3 workshopy na téma kompetence porodních asistentek a standardy vzdělávání, migrace a problematika perinatální ztráty.

V neděli 25. září 2016 v návaznosti na setkání EMA probíhalo evropské setkání ICM, kterého se účastnila i prezidentka ICM Frances Day-Stirk. Hovořilo se o regulaci profese porodní asistentky, o udržitelném plánu rozvoje na příští roky a o vzdělávání. Váženým hostem na konferenci ICM byla prof. Lesley Page CBE z Royal College of Midwives. Přednesla prezentaci na problematiku medikalizace porodu a s tím spojeným nárůstem počtu císařských řezů, instrumentálních porodů a dalších medicínských zásahů do jinak fyziologického těhotenství a porodu.

Na závěrečném workshopu měly porodní asistentky z členských zemí možnost diskutovat, zda jsou v jejich zemi porodní asistentky vnímány jako autonomní profesionálové a tudíž poskytují prenatální péči při fyziologickém průběhu těhotenství, porodu a v postnatálním období. Z diskuze vyplynulo, že v České republice je péče v prenatálních poradnách poskytována především lékaři a je zde absence komunitní péče v období šestinedělí. 

Příští rok se bude valná hromada EMA konat v Madridu ve Španělsku.