Střípky z 5. vzdělávací konference Evropské asociace porodních asistentek v Londýně

5. vzdělávací konference Evropské asociace porodních asistentek (EMA)  byla organizována Royal College of Midwives (RCM) v kooperaci s EMA 2. – 3. prosince 2016 v Londýně.
Za Českou komoru porodních asistentek, z.s. se měly možnost účastnit této významné vzdělávací akce dvě členky: Kateřina Ratislavová a Eva Nyklesová.
Atmosféra na konferenci byla úžasná, velmi přátelská, srdečná a povzbuzující profesní hrdost porodních asistentek. Přednášky a workshopy probíhaly v pěti sálech Queen Elizabeth II Conference Centre s výhledem na Big Ben a parlament a konference se účastnilo okolo 450 delegátů  ze 33 zemí, čtyř kontinentů světa.  

20161203 08253120161203 114645received 10208028684983035

                                                                                                                                E. Nyklesová, M. Jokinen, K. Ratislavová

Konferenci zahájila prezidentka EMA paní Mervi Jokinen a profesorka Lesly Page, prezidentka RCM.  Příspěvky byly zaměřeny na podporu inovací ve vzdělávání porodních asistentek, na další zvyšování kvality péče porodních asistentek, budování solidarity a spolupráce.  Důraz byl kladen na snížení medikalizace porodu, kontinuální péči porodních asistentek během těhotenství, porodu a šestinedělí, plánování péče, praxi založenou na důkazech, podporu normality a prevenci komplikací.

20161202 121732Konferenci poctila svoji návštěvou patronka RCM její královská výsost princezna Anna, která vyjádřila podporu a respekt profesi porodní asistentky.

 

 

V průběhu konference porodní asistentky živě diskutovaly o svých zkušenostech a sdílely své poznatky z praxe. 20161203 125015Česká republika byla zmiňována v několika příspěvcích na konferenci (např. v příspěvku o právech při porodu) v souvislosti s rozsudkem Evropského soudu pro lidská práva v případě Dubská vs Česká republika. Porodní asistentky často vyjadřovaly podporu boji za ženská práva při porodu v České republice.

R. Schiller: Protecting human rights

Profesorka Lesly Page na závěr konference upozornila na to, aby účastníci využili nově nabité zkušenosti z konference v praxi, a připomněla slova Emmy Watsonové, velvyslankyně dobré vůle při OSN pro ženy: „Kdo, když ne já? Kdy, když ne teď?“.

 received 10208028825506548

 Lesly Page: Od medicinalizace k humanizaci