Dotazníkové šetření zaměřené na zkušenosti žen s péčí v těhotenství, za porodu a v poporodním období

Sdílíme žádost kolegyň z Brna o oslovení Vašich klientek, které chtějí sdílet své zkušenosti s poskytovanou péčí. Více informací naleznete ZDE.