EMA meeting v Bruselu - den druhý

V sobotu 24. září pobíhal druhý den jednání EMA meeting v Bruselu. Tento druhý den byl zaměřen především na sdílení zkušeností. Přednášky a následné diskuze byly zaměřeny na komparaci poskytované péče porodních asistentek napříč Evropou, informace o péči poskytované ženám, dětem a jejich rodinám v Belgii a další témata.

Zajímavé sdělení bylo například zaměřeno na možnosti propagace a zvýšení povědomí o porodních asistentkách a jejich práci v Belgii. Všechna témata mohou být inspirací pro každého z nás.

Téma autonomie a postavení porodních asistentek v Belgii až překvapivě připomíná situaci a problémy v naší zemi a je velmi přínosné se inspirovat v krocích, které se snaží dělat v dalších evropských zemích, v Belgii (např. Defining midwifery autonomy in Belgium: Consensus of a modified Delphi study - PubMed (nih.gov) a The state of professionalisation of midwifery in Belgium: A discussion paper - ScienceDirect).

1664005449673.jpg

1664005716779.jpg