Výsledky soutěže o nejlepší bakalářskou práci 2018

Vážené kolegyně,

rády bychom Vás seznámily s výsledky soutěže ČKPA o nejlepší bakalářské práce v porodní asistenci v roce 2018.

Z deseti zaslaných obhájených bakalářských prací stanovilo 8 porodních asistentek (členek výkonného výboru ČKPA) pořadí bakalářských prací. Po sečtení všech výsledků od všech hodnotitelek bylo stanoveno pořadí a vybrány tři nejlepší práce. Důraz byl kladen na praktický přínos pro profesi porodní asistentky.

1. místo: Lalovová Kristýna. Informační mapa péče pro ženu s plánovaným císařským řezem. FZS UPa Pardubice

2. - 3. místo: Červenková Anna Veronika. Porodní bolest. FZS ZČU Plzeň

2. - 3. místo: Mačková Andrea. Edukace žen o odstříkávání mateřského mléka v období šestinedělí. OU, LF, Ústav ošetřovatelství a porodní asistence.

Vítězkám srdečně gratulujeme! Všechny tři výherkyně od ČKPA obdrží možnost dvouletého bezplatného členství v ČKPA a finanční odměnu.