Výsledky soutěže o nejlepší bakalářskou práci 2020

Děkujeme všem studentkám, které se úřastnily naší soutěže o nejlepší bakalářskou práci v programu Porodní asistence a gratulujeme výherkyním!

Rozhodování nebylo vůbec jednoduché, všechny bakalářské práce přihlášené do soutěže byly na špičkové úrovni. Komise posuzovala devět bakalářských prací z pěti fakult, které vzdělávají porodní asistentky v České republice.

Absolventky, které se umístily na 1. - 3. místě, získávají dvouleté bezplatné čestné členství v ČKPA a finanční odměnu a ostatním účastnicím nabízíme roční bezplatné členství v ČKPA. Moc si vážíme Vaší většinou první vědecké činnosti a přejeme hodně úspěchů ve Vaší další profesní kariéře!

Výsledky jsou následující:

     

1.

Tereza Janečková

Mapování zájmu žen o komunitní péči porodních asistentek

MU Brno

2.

Drtilová Monika

Kojení a zdraví ženy

OSU

2.

Renata Vašicová (Kolaciová)

Vzdělávání v oblasti nefarmakologických metod zvládání porodní bolesti

UPa

3.

Natálie Vopálková

Ošetřovatelská péče u klientek s hojením operační rány a využití podtlakové terapie v gynekologicko-porodnické praxi

ČB