Hippakademie

Akreditovaný e-learningový kurz "Aktuální výzkum mikrobiomu mateřského mléka a trávicího traktu" je k dispozici na webových stránkách hippakademie.cz

Více informací ZDE

Akce je odborně garantována Českou komorou porodních asistentek, z.s.

Zpráva z III. kongresu ČKPA

Dne 1. 6. 2019 se konal III. Kongres České komory porodních asistentek, z.s. Tentokrát celá akce proběhla na půdě Lékařské fakulty Ostravské univerzity. Hlavním organizátorem kongresu byla Česká komora porodních asistentek a její pobočný spolek Sdružení porodních asistentek Moravskoslezského kraje. Na organizaci kongresu se každoročně podílí i Ústav ošetřovatelství a porodní asistence Lékařské fakulty Ostravské univerzity, Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice a Fakulta zdravotnických studií ZČU v Plzni. Kongres zahájila předsedkyně zmíněného pobočného spolku SPAMK Bc. Anna Fančovičová spolu s prezidentkou ČKPA Alenou Frýdlovou. Za Ostravskou univerzitu pak posluchačky přivítala i prof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D. vedoucí Ústavu ošetřovatelství a porodní asistence.

Kongres měl název Těhotenství, porod a šestinedělí a i vybrané odborné přednášky se nesly v tomto duchu. První blok věnovaný těhotenství zahájila MUDr. Helena Máslová s přednáškou Věk prvorodičky. Zmínila zde několik faktorů, které se podílejí na schopnosti a možnosti mít dítě. Vyladěnost nejen biologické, ale i psychické a sociální zralosti má totiž každá žena jinak. Samostatnou kapitolou je pak nadužívání hormonální antikoncepce v dospívajícím věku a největší počet IVF center v naší zemi.

Jako další mluvila zakladatelka Tantra centra z Plzně Daniela Lukešová s přednáškou – Jak sexualita žena a páru ovlivňuje porod.  Největší vliv na prožitek v partnerství, sexualitě ale i u samotného porodu má stud, komunikace a důvěra. Daniela pak posluchačům nabídla různé náhledy na tuto problematiku a svoje zkušenosti z praxe.

Se zajímavou přednáškou se představila i Zdeňka Rybová  a Jaroslava Trajerová z Hnutí pro život  s přednáškami Fenomén vnucených umělých potratů a Post-abortivní syndrom v praxi. Seznámily nás s několika příběhy žen, které umělé přerušení těhotenství zažily a s jejich myšlenkami a pocity nepochopení a beznaděje. Tyto ženy mají často pocit, že k takovému rozhodnutí byly donuceny okolnostmi než vlastním rozhodnutím a velice je to tíží po zbytek života. Představila telefonní linku Nesoudíme, pomáháme, kde je ženám, ale i mužům v těžké situaci nabídnuta pomoc formou možností a pochopení.

S přednáškou na téma Možnosti homeopatické terapie u těhotných žen a v poporodním období se představila Romana Gogelová. Seznámila publikum se základními homeopatickými preparáty, které využívá v praxi porodní asistentky. Zmínila se o předporodní přípravě pomocí homeopatik, ale také o možnosti podpořit laktaci či hojení ran.

Na závěr bloku věnovanému těhotenství promluvila fyzioterapeutka Eliška Zahutová s přednáškou Význam fyzioterapie u těhotných žen a v poporodním období. Mluvila o důležitosti rovnováhy v celém těle a o harmonii v opěrném aparátu, včetně měkkých tkání. Narušení této rovnováhy má za následek poruchu v držení těla, v přetížení některých částí a to může zásadním způsobem ovlivnit těhotenství, porod i poporodní období. Zmínila nutnost správné aktivace pánevního dna, ale také chodidla nohy, které mají vliv na nesení těhotného bříška.

Po krátké přestávce na občerstvení, které obstarávala firma Megafyt Pharma, pokračoval blok přednášek věnovaných porodu.
Jako první se představila zakladatelka firmy Steamy.cz Monika Valová s přednáškou – Ženská bylinná napářka v těhotenství a v první době porodní. Představila nám koncept bylinné napářky, její benefity a účinky a také možnosti využití v přípravě na porod. Účastnice kongresu pak měly možnost s Monikou mluvit osobně a na jednotlivé pomůcky k přípravě napářky se nejen podívat, ale odnést si i testovací balíčky bylinek.
Se zajímavou retrospektivní a humorně podanou přednáškou na téma Porodní asistentka – a tak jde čas se představila porodní asistentka Vladimíra Majdyšová z Vítkovické nemocnice v Ostravě. Zavzpomínaly jsme na doby a praktiky dávno minulé – jako byl porod vleže s úvazem nohou, rutinní odnášení kojenců nebo třeba jehly k opakovanému použití, které se sterilizovaly až k dnešnímu pokroku s možností volby porodnice, s možností výběru porodní polohy, s přítomností doprovodu a s péčí rooming-in.

Neméně zajímavě mluvil lékař z nemocnice Třinec MUDr. Petr Nádvorník na téma Hypnoporod a jeho využití rodičkami, komplementární užití klinické hypnózy u porodu a v těhotenství. Seznámil nás s teorií této vyhledávané metody a s možnostmi jejího využití v praxi. Následně jsme si to vyzkoušeli přímo během programu sami na sobě a strávili tak příjemných 10 minut v hypnóze.

 Za firmu Aniball se představila MUDr. Lucie Horáčková s tématem Aniball – zdravotnická pomůcka či pouze promyšlený obchodní trik? Objasnila posluchačkám možnosti využití pomůcky aniball v přípravě na porod. Pomůcka  umožňuje ženám nacítit své svaly pánevního dna a pomocí dechu pracovat s uvolněním. Ženy si s nácvikem zvyknout na pocit tlaku a pak snadněji pracují u samotného porodu. Jako další se představila soukromá porodní asistentka Martina Holubářová s přednáškou Inteligentní poslech ozev plodu v I. a II. době porodní.

V bloku věnovanému tématům porodu se představila i komunitní porodní asistentka Anna Kohutová, která mluvila na téma Zadní postavení plodu a vliv na průběh porodu. Mluvila o důležitosti znát různé polohy plodu a o  možných důvodech, proč k některým méně příznivým polohám dochází. Často je na vině napětí a přetížení děložních ligament a fascií, které určují prostor v děloze. Tam, kde není prostor, je dítě nuceno zaujmout méně výhodnou polohu, což se může podepsat na dlouhém a náročném porodu. Cílenou prací s ženami už v těhotenství se tak můžeme vyhnout řadě komplikací a intervencím u samotného porodu.

A poslední přednášející v tomto bloku byla dula České asociace dul Jana Čurdová – s tématem Dula jako součást dobrého týmu pro rodící ženu. Jana představila Českou asociaci dul a jejich pracovní náplň. Věnovala se dodržování kodexu, který dulám ČAD nedovoluje zasahovat nebo provádět zdravotnické úkony, ale také samotné pomoci, kterou duly rodícím ženám přináší. Dula může pomoci pečujícímu zdravotnickému personálu ke snadnější práci, efektivní komunikaci a ženám a rodinám k pozitivní porodní zkušenosti.

Po obědové pauze jsme se vrhli na poslední blok programu věnující se problematice kolem poporodního období a šestinedělí.
S přednáškou Přípravek Rosalgin a použití v poporodní péči vystoupila zástupkyně firmy Angelini pharma. Mluvila o možnostech a účincích preparátu, který zrychluje a zpříjemňuje hojení porodních poranění.
Jako další mluvila porodní asistentka Markéta Moravcová z Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice s přednáškou na téma Modelové situace jako metoda nácviku dovedností v porodní asistenci. Modelové situace jsou hojně využívány v zahraničí k nácviku zvládání akutních situací, ke kterým může u porodu dojít - např. dystokie ramének, poporodní krvácení a jiné.  Smyslem je osvojit si postupy ke zvládnutí situace, a to v roli jednotlivých účastníků, kteří se střídají. Tento koncept zařadila Univerzita Pardubice do výukového plánu pro porodní asistentky.

Další přednášející byla Jana Křemenová (Medela) se sdělením Křehká duše matky po porodu je zranitelná. Na téma Laktační poradenství ve Vítkovické nemocnici, Agel hovořila staniční sestra z oddělení šestinedělí Daniela Drgová. Nastínila nám desatero k úspěšnému kojení, ale také iniciativu nemocnice ve zřízení laktačního koutku přímo v nemocnici, kde ženám s kojením pomáhají zkušené poradkyně.
Všem vystupujícím děkujeme za zajímavé přednášky a také účastníkům, mezi nimiž byly studentky porodní asistence, porodní asistentky, lékaři i duly. V příštím roce se na Vás těšíme při konání IV. ročníku Kongresu České komory porodní asistentek.

 

Kongres České komory porodních asistentek 2018

19. května 2018, Pardubicekongres II

Vážené porodní asistentky,  rády bychom Vás jménem České komory porodních asistentek, z.s. pozvaly k účasti na II. Kongresu České komory porodních asistentek. 

Akce proběhne v Pardubicích 19. května 2018.  Veškeré informace naleznete na https://kongresckpa.wordpress.com/ 

Hlavní téma kongresu je pro letošní rok - Příklady dobré praxe. 

Uzávěrka přihlášek k aktivní účasti je 1. 4. 2018.  Zvýhodněný konferenční poplatek do 30. 4. 2018. 

V případě jakýchkoliv dotazů se na nás neváhejte obrátit.  Těšíme se na Vaši účast! 

Prezidium ČKPA

Program kongresu ZDE

 

Kongres České komory porodních asistentek 2017

27. května 2017 v Plzni

První kongres České komory porodních asistentek, z.s. (ČKPA) se bude konat 27.5. 2017 v Plzni.  

Program kongresu ZDE

Hlavním organizátorem kongresu je ČKPA a její pobočný spolek Sdružení porodních asistentek Plzeňského kraje (SPAPK). Na organizaci kongresu spolupracuje SPAPK/ČKPA s Katedrou ošetřovatelství a porodní asistence Fakulty zdravotnických studií ZČU v Plzni a Gynekologicko-porodnickou klinikou Fakultní nemocnice v Plzni.slideshow

Členky ČKPA a pobočných spolků mají zvýhodněný účastnický poplatek!

Hlavní téma kongresu: Normální = přirozený porod.   Krátké anotace příspěvků ZDE

Uzávěrka přihlášek k aktivní účasti je 23. 4. 2017.

Zvýhodněný poplatek při zaslání přihlášky k pasivní účasti a platbě do 7. 5. 2017.

Těšíme se na Vaši účast!

Projekt Začít znovu - kurz Péče o rodiče po perinatální ztrátě

Unie porodních asistentek, z.s. v rámci projektu Začít znovu, který je zaměřen podporu pro rodiny, které mají zkušenost s prenatální nebo perinatální ztrátou, otevírá pro 25 zájemců Kurz péče o rodiče po perinatální ztrátě. Poplatek za účast v kurzu je hrazen z projektu.

Více informací ZDE

Přihlásit se můžete ZDE

Vyplněnou přihlášku posílejte nejpozději do 30. ledna 2020.

Kurz probíhá formou e-learningu 9 týdnů v době od 16. 3. 2020 do cca 30. 5. 2020. Jeho součástí jsou i dvě společná celodenní setkání účastníků - workshopy - ve dnech 25. 4. 2020 a 30. 5. 2020 v Praze. Úspěšný absolvent, který projde celým kurzem, splní zadané úkoly a zúčastní se obou workshopů, obdrží certifikát o absolvování kurzu.

Brno: Schusslerovy soli v pediatrii

12. září 2019

Pozvánka na odborný seminář a praktický workshop na téma Schusslerovy soli v pediatrii se bude konat 12.9. 2019 od 13.00 hod. v knihovně Jiřího Mahena v Brně.

Schuslerovy soli jsou homeopaticky zpracované minerální látky, které se využívají k velmi šetrné a přirozené terapii v pediatrii.

Pozvánka ZDE

Praha: Schusslerovy soli v pediatrii

11. září 2019

Pozvánka na odborný seminář a praktický workshop na téma Schusslerovy soli v pediatrii se bude konat 11.9. 2019 od 13.00 hod. v hotelu Amarilis v Praze.

Schuslerovy soli jsou homeopaticky zpracované minerální látky, které se využívají k velmi šetrné a přirozené terapii v pediatrii.

Pozvánka ZDE

Praha: semináře PorodNICE 5P vize 2019-2022

Milé kolegyně,

Dovolujeme si vás tímto pozvat na vstupní semináře k projektu PorodNICE 5P vize 2019-2022, které pořádá obecně prospěšná společnost Porodní dům U čápa v Praze.

Projekt PorodNICE 5P vize 2019-2022, vstupní semináře, byl finančně podpořen z grantového programu AKCE 2019 hl.m. Prahy. 

 

Přeje-li si stát snížit počet plánovaných či neasistovaných porodů v domácím prostředí, je projekt PorodNICE 5P etický, moderní a snadno uskutečnitelný, finančně dostupný způsob, jak toho docílit. Je to také cesta, jak ukázat všem, že přirozený porod je žádoucí a bezpečná možnost, která může proběhnout kdekoli, i v porodnici.

Název projektu byl vytvořen následovně:

„Porod“ = proces, při kterém přichází nová lidská bytost na svět.

„NICE“ - z angličtiny = vlídný, milý, vstřícný, hezký, sympatický.

NICE Guidelines = doporučené postupy národního institutu klinické excelence (National Institute for Clinical Excellence) ve Velké Británii. V současné době byl název instituce změněn na National Institute for Health and Care (Clinical) Excellence (Národní institut pro optimální zdravotní péči), avšak doporučení jsou stále dohledatelná na www.nice.org.uk.

5P jsou počáteční písmena slov Pokoje podpory přirozeného porodu v porodnicích.

Cíle projektu
1.Převést postupy používané a ověřené porodními asistentkami při zdravých přirozených porodech v domácím prostředí do porodnic.
2.Rozšířit nabídku a zvýšit kvalitu péče nabízené porodnicemi.
3.Odlehčit přetíženým porodnicím diferenciací péče a využitím plného pracovního potenciálu porodních asistentek.
4.Umožnit rodičům bezpečnou možnost informovaného výběru způsobu porodnické péče.
5.Posílení rodičovství a rodiny.
6.Posílit profesi porodní asistence.

Zdravý přirozený porod je především rodinnou, sociální událostí. Rodina se rozrůstá o dalšího člena. Na svět přichází nový obyvatel této planety, nový občan, nový státní příslušník, nový adept zdravotního i jiného pojištění, nový daňový poplatník. Porod se týká celé společnosti!

Účast a občerstvení v průběhu seminářů je zdarma!

K účasti na semináře je třeba se předem registrovat.

Vy jste ti, kdo mohou sejmout rizika domácích porodů. Přijďte, ať vám nikdo nemusí položit otázku: „A kde jste byli vy, když se hledalo řešení k problému domácí porod v České republice?“

Prosíme, předejte pozvánku i svým spolupracovníkům a všem, koho se oblast porodnictví týká.

Lékařům a porodním asistentkám  nabízíme tři související kurzy celoživotního vzdělávání v oblasti podpory zdravého těhotenství a přirozeného porodu. Všechny tři kurzy vede oblíbená lektorka Barbara Kosfeld z Německa.
1.První seminář je určen
a.lékařům
b.studentům lékařských fakult.
2.Druhý seminář je určen
a.porodním asistentkám, které se seminářů s paní Kosfeld dosud neúčastnily nebo se účastnily jen jednoho či dvou seminářů.
b.studentkám porodní asistence.
3.Třetí seminář je připraven pro
a.porodní asistentky, které se seminářů s paní Kosfeld zúčastňují pravidelně. Jsou určené pro asistentky, které buď asistují u porodů v domácím prostředí, nebo pracují v porodnici a mají zájem rozšířit nabídku své péče a chtějí v porodnici nabízet ženám péči „jako doma“.
b.vyučující porodní asistenci.

Podrobné informace o odborných seminářích na www.pdcap.cz

Těšíme se na vás!

                                                                               Organizační tým

                                                                               obecně prospěšné společnosti Porodní dům U čápa, Praha

 e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.