Celostátní kongres porodních asistentek 2011

Vážené a milé kolegyně,
dovolujeme si vás jménem České konfederace porodních asistentek pozvat na celostátní kongres porodních asistentek dne 19. listopadu 2011 v Praze. Tento kongres jsme nazvaly „ROLE PORODNÍ ASISTENTKY V ŽIVOTĚ ŽENY“ aa chhtěly bychom se zaměřit na PŘEDSTAVY PORODNÍCH ASISTENTEK O KONCEPCI NAŠEHO OBORU.

V poslední době se stále častěji hovoří o potřebných změnách v českém zdravotnictví, jejichž součástí by mělo být i posílení kompetencí a vyšší ohodnocení nelékařských profesí. Započaly práce na přípravě novelizace zákona č.96/2004 Sb. „o nelékařích“ a na vytvoření koncepce oboru porodní asistence, která dosud neexistuje. Je proto správný čas.

Bližší informace o celé akci najdete zde.