Plzeň: Regionální konference porodních asistentek

7. dubna 2018pozvánka

ČKPA - Sdružení porodních asistentek Plzeňského kraje ve spolupráci s GPK FN Plzeň, Katedrou ošetřovatelství a porodní asistence FZS ZČU, LF UK v Plzni a za podpory sponzorů pořádá

Jarní regionální konferenci pro porodní asistentky

Program ZDE

Místo konání: Aula FN Plzeň, Alej svobody 80