Olomouc: Ultrazvuk a zobrazování v gynekologii a porodnictví

ČKPA je spolupořadatel workshopu pro porodní asistentky na „Čechově ultrazvukové konferenci” https://www.csupg.cz/, celostátní konferenci s mezinárodní účastí ve spolupráci s Fetal MedicineFoundation. Hlavní organizátor akce je Česká společnost pro ultrazvuk v porodnictví a gynekologii ČLS JEP.

WORKSHOP PRO PORODNÍ ASISTENTKY 
Pátek, 11.9.2020 11:00 -13:00 sál č. 2

(Ukázky praktického vyšetřování a nácvik na ultrazvukovém fantomu)

1. UZ screening v I.trimestru – por.as. Helena Valtrová
2. UZ screening v II.trimestru – por. as. Veronika Pažúrová
3. UZ screening v III.trimestru – por.as. Martina Dotzauerová

Nácvik praktického vyšetření na fantomu, pod vedením lektorek.

Cena workshopu: 500 Kč (pouze pro porodní asistentky, v rámci jednodenní registrace)

Přihlášky na www.gynstart.cz a https://ultrazvuk2019.csupg.cz

Více ZDE