Celostátní kongres porodních asistentek 2009

Česká konfederace porodních asistentek Vás srdečně zve celostátní kongres Kam kráčí Porodní Asistence v České republice.
Termín: 21. listopadu 2009
Místo konání:
UNIVERZITA PALACKÉHO, FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD
ÚSTAV PORODNÍ ASISTENCE - Sídlo ČKPA (Teoretické ústavy LF UP, Hněvotínská 3, velká posluchárna)