VII. kongres České komory porodních asistentek

UŽ JE TO TADY!!!!

Rok s rokem se sešel a my pro vás opět chystáme náš kongres. Tentokrát se setkáme v Praze a bude to již VII. kongres.

Hlavním tématem pro letošní rok je PÉČE PORODNÍ ASISTENTKY O REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ ŽEN. Již teď se těšíme na setkání s Vámi a na zajímavá odborná sdělení. Více informací pro vás průběžně doplňujeme na Kongres České komory porodních asistentek – 2023 (wordpress.com), avšak zaregistrovat se pro aktivní i pasivní účast můžete zde.

 plakát.png

Zpráva z V. kongresu ČKPA

V sobotu 22. října začal již 5. kongres ČKPA, tentokrát v Plzni v Šafránkově pavilonu Lékaské fakulty. Hlavním pořadatelem za Komoru porodních asistentek byl její pobočný spolek Sdružení porodních asistentek Plzeňského kraje spolu s Katedrou ošetřovatelství a porodní asistence Fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni. Spolupořadateli kongresu byli Gynekologicko-porodnická klinika Fakultní nemocnice v Plzni, Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice, Ústav zdravotnických věd Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně a Ústav ošetřovatelství a porodní asistence Lékařské fakulty Ostravské univerzity.

Kongres zahájili představitelé pořádajících organizací a poté viceprezidentka ČKPA Markéta Moravcová účastníky seznámila se zprávou o hospodaření ČKPA za rok 2021 a s činností komory v minulém roce.

S kongresem pořadatelé pořádali již v pátek celodenní workshop fyzioterapeutky Mariky Bajerové zaměřený na podporu přirozeného porodu pohledem fyzioterapeutky. Zároveň s porodními asistentkami Marika Bajerová sdílela své zkušenosti v den kongresu v přednášce Podpora přirozeného porodu po předchozí závažné ruptuře hráze z pohledu fyzioterapeutky. V prvním bloku přednášek nás se svými sděleními navštívily kolegyně ze Slovenska – viceprezidentka Slovenské komory sester a porodních asistentek Adriana Nemčoková s aktuálními informacemi o situaci porodní asistence na Slovensku a prof. Matulníková s výsledky výzkumného šetření zaměřeného hodnocení péče o těhotnou ženu v průběhu pandemie Covid 19.

Druhý blok přednášek zahájila zástupkyně firmy Bayer s informacemi o produktu Bepanthen baby. Druhá přednáška bloku byla zaměřena na aktuální a zajímavé téma psychologie porodu přednášející Heleny Máslové. Posledním příspěvkem bylo zcela jiné téma, které bylo velmi zajímavé a informativní. Jednalo se o přednášku Markéty Hoškové o specificích péče o ženy před a po gynekologické robotické operaci.

Milým zpestřením odborného programu bylo překvapení pořadatelů ve formě tanečního představení Cyklická žena.

Po obědě byl zahájen poslední třetí blok kongresu tématem homeopatie v podání firmy Boiron a Radky Wilhelmové. Velmi zajímavým a poučným příspěvkem byla přednáška Pavly Nagy
z Brna Vedení porodu koncem pánevním očima porodní asistentky. Alžběta Samková ve svém příspěvku auditorium seznámila se zkušenostmi se zakládáním a fungováním Centra porodní asistence Bulovka.

Velmi příjemnou tečkou za celým kongresem byla studentská sekce, kdy jsme se dozvěděly ve sdělení Jany Salcmanové Fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni velmi zajímavé informace o postavení žen v oblasti porodnictví pod vládou nacistického Německa. Druhou odvážnou budoucí porodní asistentkou byla Michaela Mauricová z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích se sdělením Menstruace z pohledu žen.

Děkujeme všem 121 účastnicím kongresu, aktivním účastníkům, sponzorům a vystavovatelům a samozřejmě pořadatelkám, které se své role zhostily velmi dobře.

Děkujeme a již se těšíme na příští rok, na již 6. kongres, který se bude konat v Pardubicích.

Za ČKPA Markéta Moravcová

IMG-20221022-WA0000.jpg    received_654775886034311.jpeg

Pátý kongres ČKPA se blíží!!!!

Milé kolegyně, ještě máte možnost se přihlásit na náš letošní kongres. Je již sestaven odborný program a určitě se máme na co těšit.

Věříme, že již tradiční akce vás osloví i letos a těšíme se na viděnou!!!