V porodnici jako doma

2. - 3. prosince 2016

Odborná konference s mezinárodní účastí pro lékaře, porodní asistentky a dětské sestry a VELETRH PORODNIC pro veřejnost „V PORODNICI JAKO DOMA“v porodnici

2. a 3. prosince 2016 (pá, so) v pražském Hotelu Don Giovanni na téma Podpora normálního, přirozeného porodu v Českých porodnicích a možnosti rozšíření škála těhotenské, porodní a poporodní péče v ČR.

Odborná konference je jedinečná svým zaměřením na 

fyziologii, resp. praxi normálního, přirozeného porodu

  začlenění společných potřeb konkrétní rodičky a jejího nově narozeného dítěte do péče (koncept MotherBaby; IMBCI 2008, FIGO 2015)

  mezioborovou spolupráci lékařů a porodních asistentek

  nové možnosti pro rozšíření nabídky porodnické péče v porodnicích

Hlavními zahraničními hosty jsou

  prof. dr. Frank Louwen (Německo) – teorie a praxe přirozeného porodu koncem pánevním 

  Dianne Garland Ridout (UK) a Barbara Harper (USA) – teorie a praxe porodu do vody 

  Zoe Boreland (UK) – ředitelka porodního centra Home from Home v rámci velkého perinatologického centra v Severním Irsku

Dr. Amali Lokugamage (UK) – způsob porodu jako nástroj sociální koheze

Veškeré informace naleznete na www.pdcap.cz

Akci finančně podpořil Magistrát hl. m. Prahy z grantového programu AKCE 2016