Praha: Autonomní profese porodní asistentky

3.-6. listopad 2016

APODAC - vzdělávání porodních asistentek zve na specializovaný vzdělávací seminář Autonomní profese porodní asistentky:

Co je součástí autonomní profese porodní asistentky? Kde končí její kompetence? Jak vypadá model „one to one care“ ?  Jak můžeme začít v rámci našeho kontextu, na místě ve kterém působíme? Tyto a mnohé další témata otevřeme a zkusíme nahlédnout z různých perspektiv.

I tentokrát vám přivážíme inspirativními lektory  Lucci Rocca a Felipe Castro z londýnského MUNet (Midwifery led unit network) – organizace, která slučuje porodní centra ve Velké Británii, ale i ve světovém měřítku. O možnostech fungování péče i o této organizaci a možnosti rozšíření  působení v českém kontextu pohovoří také ve svém semináři.

Luccia Rocca- vystudovala antropologii a porodní asistenci v Itálii, kde také pracovala v rámci své samostatné praxe. Je jednou z pouhých dvou porodních asistentek, kterým bylo v Londýně uděleno doktorandské stipendium NIHR podporující výzkum za současně probíhající klinické praxe. Přispěla k vytvoření inovativních způsobů poskytování porodní péče uvnitř veřejného sektoru v Anglii . Poskytuje mezinárodní konzultace ohledně možností péče založené výhradně na porodních asistentkách a způsobu jak zakládat porodní centra.
Felipe Castro- působil více než 10 let jako konzultant - porodní asistent a poradce v podporování „normality“ v národním institutu zdraví (NHS), v rámci kterého spolupracoval s řadou organizací (např. NICE Institut) a univerzit. Mezi lety 2013 a 2014 působil např. jako výzkumný pracovník v porodní asistenci při rozsáhlé studii porodních center („UK lead for SALVO“). Pracuje zároveň v Barkantine- porodním centru jako „intrapartální koordinátor péče“ a vedoucí „normality“ v královské londýnské nemocnici (the Royal London Hospital). V současné době s Lucciou spolupracuje v několika vzdělávacích a výzkumných projektech, které se zaměřují na porodní centra, porodní jednotky, jejich vznik a růst.

Kde a kdy?

Přednáška : 3.11. od 19 do 21 hod, Spálená 8, Praha 1.

Seminář: 4.11.- 6.11. od 9 do 16 hod (neděle do 14) Spálená 8, Praha 1.

Více info a přihlášení najdete

http://apodac-vpa.cz/uvodni-stranka/seminare/5-seminar

http://apodac-vpa.cz/uvodni-stranka/prednasky

http://apodac-vpa.cz/uvodni-stranka/seminare/prihlaseni-seminar

 Naše zkušenost je, že každý seminář přináší mnohem víc než jen deklarovaný obsah,ale každý lektor je inspirací a přináší přesah, nad který nepřestáváme žasnout. Přijďte se přesvědčit i Vy.